EKTL kohtus ministriga pakendijäätmete kogumise teemal

Alljärgnevalt leiate ülevaate, kuidas läks ettevõtjate reedene (05.10.18) kohtumine keskkonnaministriga.

1. Pakendijäätmete tasuta äravedu ja käitlemine

Meie jaoks oli see kõige olulisem teema ja sellest punktist rääkisime kõige rohkem. Minister ütles, et täna on probleem, kuidas täita aastaks 2020 olmejäätmete ringlussevõtu 50-protsendiline määr. Kui seda probleemi ei lahendata, siis tuleb Eestile trahv ning regulatsiooni võidakse muuta väga kiiresti ja hetkel teadmata suunas. Nii ministri kui ka ametnike hinnangul aitab pakendijäätmete tasuta äravedu ja käitlemine seda probleemi kõige paremini lahendada. Minister usub sellesse lahendusse, sest täna pakub üks pakendiorganisatsioon seda võimalust ja järelikult on see tema hinnangul kuluefektiivne. Ministeerium kinnitas, et see on ka pakendiettevõtjate jaoks kõige mõistlikum lahendus. Lühidalt tutvustati meile ka teisi alternatiive.

Ministri seisukoht oli, et seda ettepanekut ta ei soovi riigikogust tagasi võtta ja las riigikogu hääletab selle muudatusettepaneku üle. Samas kohtumise lõpus oli ta nõus sellega, et paari nädala jooksul kutsub ministeerium kokku töögrupi, kuhu kuuluvad pakendiorganisatsioonid, omavalitsused ja pakendiettevõtjad ning üheskoos otsitakse kõige mõistlikumat lahendust. Enne kohtumist saadab ministeerium oma nägemuse alternatiividest ja nende mõjudest.

2. Pakendijäätmete kogumisel ja taaskasutamisel tekkinud kulude jagamine pakendiettevõtja ja pakendiorganisatsioonide vahel

Seda ettepanekut plaanib ministeerium muuta, muudatused on ka välja töötatud, kuid meiega neid veel jagatud ei ole. Minister kinnitas, et seda probleemi sisuliselt enam ei ole. Sellel teemal me pikemalt ka ei peatunud.

3. Pakendijäätmete tagasivõtu kohustus müügikohas

Üheskoos tõdesime, et pakendijäätmete kokkukogumise ja taaskasutamise seisukohalt ei ole sellel punktil suurt väärtust, sest see mõjutab väga väikest osa pakendijäätmetest. Ministri hinnangul teenib see ettepanek eelkõige teadlikkuse tõstmise eesmärki. Ministeerium kinnitas, et iga müügikoha juurde ei pea paigaldama suurt pakendikonteinerit, vaid sisuliselt piisab sellest, kui olmejäätmete prügikast teha kaheosaliseks, kuhu saab eraldi koguda pakendeid ja muid olmejäätmeid. Idee see kohustus seadusesse sisse kirjutada sai ministeeriumi ametnik Itaaliast, kus täna nii tehakse.

Selle punkti õnnestuks ehk seadusest välja jätta, kui kaupmehed on valmis eneseregulatsiooni abil sellega tegelema.  

Kokkuvõttes

Seega hetkel ootame ministeeriumilt täiendavaid taustamaterjale koos numbritega ning kutset töögruppi, kus arutatakse pakendite tasuta äravedu.