Jäätme- ja plastisaaga jätkub…

Pexels

21. mai 2020 edastasid tööstuse esindusorganisatsioonid järjekordse mure- ja ettepanekute kirja keskkonnaministeeriumile (KeM) seoses jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse 190 SE eelnõuga.

Ettevõtjate esindusorganisatsioonid soovivad esmalt tunnustada KeMi, kes on kaasanud erinevaid huvigruppe, sh Ettevõtjate esindusorganisatsioone Eelnõu väljatöötamisse. Oleme korduvalt kohtunud KeMi esindajatega ning esitanud ka mitmeid ettepanekuid Eelnõu muutmiseks. Peame väga positiivseks, et KeM on Eelnõu koostamisel arvesse võtnud mitmeid väga olulisi Ettevõtjate esindusorganisatsioonide ettepanekuid. Näiteks on KeM pärast Eelnõu esimest kooskõlastusringi jätnud Eelnõust välja müügipakendile ringlussevõtu sihtarvu kehtestamise punkti ning oluliselt täiendanud pakendisettevõtjate laiendatud tootjavastutuse põhimõtet. Samas näeme Eelnõus endiselt mõningaid probleemkohti, millest osad on Eelnõusse lisandunud pärast Eelnõu esimest kooskõlastusringi. Seisame jätkuvalt vastu süsteemi olulistele muudatustele, mis ei ole seotud Eelnõu peamise eesmärgi ehk EL vastavate direktiivide sätet ülevõtmisega ning mille suhtes pole läbi viidud asjakohaseid mõju-uuringuid.

Meie ettepanekud puudutavad järgmisi valdkondi:

  • Kohustuslik pakendijäätmete tekkekohal kogumine
  • Taaskasutusorganisatsiooni võimalus osaleda pakendijäätmete taaskasutamise korraldamisel
  • Audiitorkontroll
  • Koostöö tagatisrahaga pakendi tagasivõtmise korraldamisel
  • Toodete vastupidavus, parandatavus, korduskasutatavus ja ringlussevõetavus
  • Taaskasutusorganisatsioon teenustasu
  • Pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni enesekontrollisüsteem
  • Rahalised ja korralduslikud vahendid

Pöördumisega ühinenud organisatsioonid: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Plastitööstuse Liit, Eesti E-kaubanduse Liit ning Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ.

Meie ettepanekutega saab täpsemalt tutvuda lisatud dokumendis.

TÄIENDUS (30.06.20): meile vastanduvate huvigruppide seisukohtade ja eelnõu hetkeseisuga saab tutvuda meie siseveebis - SIIN