Pioson Centres

CLP määruse muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt

CLP-määruse VIII lisa esimene muudatus avaldati täna, 10. jaanuaril 2020 Euroopa Liidu Teatajas. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/11) artikli 2 kohaselt jõustub kõnealune määrus kahekümnendal ...
TööstusEST

Ilmus ajakirja TööstusEST keemiaeri

Ajakirja TööstusEST oktoobrikuu number on pühendatud keemiatööstusele. Artiklite valmimisse panustasid väga mitmed erinevad EKTLi liikmes-ettevõtted. Põnevatset arengutest ja keerulistest ...