Cosmetics Europe tutvustas vastutustundliku reklaami ja turundussuhtluse ajakohastatud hartat ja juhtpõhimõtteid

CE Charter

Cosmetics Europe teatas 15. septembril vastutustundliku reklaami ja turunduskommunikatsiooni harta ning juhtpõhimõtete uuendatud versioonist. Esmakordselt 2012. aastal vastu võetud harta on läbi vaadatud, et paremini kajastada tänapäeva ülimalt digitaliseeritud maailma väljakutseid tehnoloogiate kiire arengu ning digitaalse reklaami uute vormide ja turunduskommunikatsiooni tavade kiire arengu kontekstis.

Vastutustundliku turunduskommunikatsiooni harta ja juhtpõhimõtted seavad jätkuvalt ühtse aluse vastutustundlikule reklaami- ja turunduskommunikatsioonile, milles austatakse inimest, kehakujutist ja inimväärikust kogu Euroopas kõigi meediumide (trükiste, televisiooni, raadio, Interneti) kaudu, ning täiendavad olemasolevat terviklikku õigusraamistikku.

„Vastutustundliku tööstusharuna töötame ennetavalt, et edendada tarbijatele teabe edastamise parimaid tavasid. Eneseregulatsioon on meie sektori jaoks väga oluline vahend, et näidata oma vabatahtlikke ja ennetavaid pühendumusi. Tänu vastutustundliku turunduskommunikatsiooni ajakohastatud hartale ja juhtpõhimõtetele suudame vastutustundliku reklaami ja turunduskommunikatsiooni edendamise kaudu jätkuvalt pakkuda täiendavat tarbijakaitse taset ja suurendada tarbijate usaldust," ütles Cosmetics Europe peadirektor John Chave.

Vastuseks digitaalse keskkonna (sealhulgas tehisintellekti kasutamise) ja tehnoloogiliselt täiustatud reklaamipraktikate arengule, samuti uute ühiskondlike suundumuste ilmnemisele sotsiaalvõrgustike ja meedia kasutamisel reklaamimiseks, rõhutatakse hartas uuesti pildi aususe olulisust. Näiteks rõhutab see konkreetselt vajadust veenduda, et kasutatavad digitaalsed tehnikad ei muuda modellide pilte nii, et nende keha kuju või omadused muutuksid toote saavutatava toimivuse osas ebareaalseks ja eksitavaks. Reklaamija peaks ka tagama, et reklaamitava toote toimivuse illustreerimine ei oleks eksitav. Lisaks esitatakse hartas kogum uusi suuniseid suunamudijate tegevuse kohta, mis kutsuvad üles juurutama tavasid, mis aitavad tarbijatel eristada suunamudijate jagatud tõelisi ja erapooletuid arvamusi nendepoolsest turundustegevusest.

Harta sisaldab ka konkreetseid kohustusi seoses vastutustundliku reklaami ja turunduskommunikatsiooniga, mis on suunatud haavatavatele tarbijarühmadele, sealhulgas lastele ja teismelistele, pöörates erilist tähelepanu reklaamidele sotsiaalmeedia platvormide, nutitelefoni rakenduste ja mängude kaudu.

Teine hartas käsitletud põhivaldkond on vastutus toodete keskkonnaalase kasu esile tõstmisel. Turunduskommunikatsioon peaks olema nii raamitud, et see annaks tarbijatele võimaluse teha jätkusuutlikke valikuid. Selle saavutamiseks pööratakse hartas erilist tähelepanu aspektidele, mis puudutavad toote üldist esitlust (nt visuaalid, värvid), piltide, sümbolite ja logode kasutamist, aga ka keskkonnaväidete täpsust, asjakohasust, selgust ja põhjendatust.

Vastutustundliku turunduskommunikatsiooni harta ja juhtpõhimõtted töötati algselt välja ja seejärel ajakohastati neid tihedas koostöös Euroopa Reklaamstandardite Alliansiga (EASA), mis on tõhusa eneseregulatsiooni abil vastutustundlikku reklaami propageeriv organisatsioon. 

Vastutustundliku reklaami ja turunduskommunikatsiooni harta ja juhtpõhimõtete kohta lisateabe saamiseks ning ametliku dokumendi allalaadimiseks klõpsake SIIN.