EKTL esitas ettepanekud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise osas

Pexels

EKTL pöördus seoses atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõuga keskkonnaministri poole ning tegi ettepaneku jätta välja sätted, mis võimaldavad moderniseerimisfondi vahendeid kasutada vaid riiklike meetmete rahastamiseks välistades seega üksikprojektid. Oma pöördumises juhitakse tähelepanu asjaolule, et Euroopa tasandil kehtivad õigusaktid võimaldavad moderniseerimisfondi vahendite kasutamist ka üksikute projektide ja investeeringute toetamiseks, mille eesmärk on üleminek vähese süsinikuheitega majandusele.

Moderniseerimisfondist rahastatavate projektide põhiline eesmärk peaks olema toetada Eesti õiglase ülemineku kava Ida-Virumaal. Moderniseerimisfondi vahendid tulenevad Euroopa Liidu heitmekaubanduse süsteemist ning Eesti puhul asuvad heitmekaubanduse süsteemi kuuluvad ettevõtted peamiselt Ida-Virumaal.

Täismahus pöördumine lisatud.