IFRA ja IOFI töörühm on avaldanud uue märgistamise käsiraamatu

Pexels

IFRA (Rahvusvahelise Lõhnaainete Uuringute Assotsiatsioon) ja IOFI (Rahvusvaheline Maitseainete Tööstus) töörühm on nüüdseks lõpetanud 2020. aasta märgistamisjuhendi koostamise. Märgistamisjuhend sisaldab kõiki klassifikatsioone, mille töörühm on ratifitseerinud alates selle loomisest 2008. aasta sügisel. Uus käsiraamat määrab ohuklassifikatsioonid vastavalt ÜRO rahvusvaheliselt tunnustatud juhenddokumendi eeskirjadele ning keskendub tööstuses kasutatavale lõhna-ja maitseainetele.

 IFRA-IOFI märgistamise käsiraamat on nüüd ühtne dokument, mis koosneb sissejuhatusest, märgistamise käsiraamatust 2020, I lisast “IFRA kasutamise tingimused ja IOFI märgistamise juhend”. Sissejuhatuses on kirjeldatud miks ja kuidas 2020. aasta märgistamisejuhend on loodud. Vastavalt väljakujunenud tavadele soovitatakse ettevõtetel pärast käsiraamatu avaldamist rakendada uus või muudetud klassifikaator kuue kuu jooksul.

Lisaks tuleb rõhutada, et märgistamisjuhendi klassifikatsioonid ei kajasta piirkondlikust või riiklikkust rakendamisest tulenevaid kõrvalekaldeid. Sellegipoolest võib töörühm pakkuda vajadusel abi juhul kui piirkondlikud või riiklikud rakendused on erinevad märgistamisjuhendist.