Keskkonnatasude kaasamiseta, mõjuanalüüsideta ja kiireloomuline tõstmine: EKTLi vastus kliimaministri eelnõule

Pexels

Eesti Keemiatööstuse Liit vastas täna kliimaministeeriumi poolt saadetud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta, millele paluti kooskõlastust või arvamust kuue kalendripäeva jooksul.

Kokkuvõttes leiame, KTS muutmise seaduse eelnõu täidab selgelt riigieelarve tulude kasvatamise eesmärki ning teeb seda ettevõtete konkurentsivõime languse hinnaga. Eesti Keemiatööstuse Liit kutsub üles KTS muudatust sellisel kujul ja mõjuanalüüsideta mitte rakendama.

Olukorras kus Eesti SKP kahaneb mitmendat kvartalit järjest, töötlev tööstus on sügavas languses, energiahinnad ja pangalaenude intressid ettevõtlusele naaberriikidest kõrgemad ning logistikakulud sõjast tingituna kasvanud, on vastutustundetu nõrgestada tööstuse konkurentsivõimet veelgi läbi keskkonnatasude tõusu.

Kuna ettevõtete tegutsemise aluseks on parima võimaliku tehnika dokumendid, siis pole kohane ette heita liigseid keskkonnaheitmeid. Keskkonnaheitmete vähendamiseks on vaja soodustada investeeringuid uute tehnoloogiate kasutusele võtmiseks. Ettevõtlusele kõige raskemal ajal sisendkulude tõstmine vähendab selgelt investeerimisvõimekust ning töötab vastu keskkonna parandamise eesmärkidele.

Eesti on võtnud endale eesmärgi saavutada nominaalne tööjõu tootlikkuse kasv tasemel 110% EL-27 keskmisest (TAIE 2021-2035;). Tootmissisendite kulude pidev suurendamine vähendab lisandväärtust ning kahandab tööjõu tootlikkust. Keskkonnasäästule kutsuvad deklaratiivsed viited ei ole Eesti strateegiliste eesmärkide vastu töötamisel kohaseks õigustuseks. Ettevõtlus ja IT ministri poolt ette valmistatud Tööstuspoliitika 2035 dokument viitab: „Kui me soovime rahvusvahelises konkurentsis püsida ja tõsta oma tööjõu tootlikkuse 110 protsendile Euroopa Liidu keskmisest, on vaja rohkem ühist jõupingutust ja fokusseeritust tegevustes. Jätkates sama tööriistakastiga ja sama pingutusega, me oma majanduses märkimisväärset kvaliteedihüpet ei saavuta“.

Alljärgnevalt on lisatud EKTLi pöördumise seisukohad, põhjendused ja ettepanekud täismahus.