Kutse andmise tegevusluba

 

Energeetika, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogu on andnud Eesti Keemiatööstuse Liidule (EKTL) kutse andmise õiguse 25. jaanuar 2007. aastal otsusega nr 21 järgmistele kutsetele:

  • Keemiaprotsesside operaator I, II ja III tase - kutsestandardit vaata SIIT.

 

Kutsetunnistuse taotlemise võimalused on käesoleval aastal möödunud - info järgmistest võimalustest lisandub järgmise aasta kevadel.

  • Keemiaprotsesside operaator I ja II tase - dokumentide esitamise tähtaeg: 14.05.2011 


ENERGEETIKA, MÄE- JA KEEMIATÖÖSTUSE KUTSENÕUKOGU OTSUS


Tallinn 25. jaanuar 2007/nr. 21


Kutseomistamise korra kooskõlastamise, kutsekomisjoni statuudi heakskiitmise ning kutseomistamise tegevusloa andmise kohta.


Lähtudes kutsenõukogu põhimäärusest § 3 p 2, § 4 p 4


OTSUSTATI:

1. Kooskõlastada keemiatööstuse valdkonna kutseomistamise kord;
2. Kiita heaks Eesti Keemiatööstuse Liidu kutsekomisjoni statuut;
3. Anda Eesti Keemiatööstuse Liidule tegevusluba keemiaprotsessi operaator I, II ja III kutsetaseme kutseomistamiseks.


Raivo Teemets
Kutsenõukogu esimees

Katrin Kontaveit Protokollija