Koostöö

EKTL esindaja osaleb Eesti Kemikaaliohutuse Komisjoni töös; osaletaks Eesti Kemikaaliseaduse väljatöötamisel ja selle rakenduslike aktide kooskõlastamisel, samuti paljude teiste kemikaali- ja keskkonnavaldkonna regulatsioonide väljatöötamisel ja muutmisel.

 
EKTL on sõlminud memorandumi Eesti Looduskaitse Seltsiga (ELKS), milles pooled deklareerivad, et toetavad Eesti arengu pidevuse eeltingimusena teaduslikult põhjendatud looduskasutust ning säästva arengu põhimõtetele toetuvat jätkusuutlikku majandustegevust.
 
Eesti Keemiatööstuse Liit ja Tallinna Tehnikaülikool on sõlminud koostööleppe arendustegevuse ja spetsialistide ettevalmistamise teabeteeninduse valdkonnas, pidades oluliseks TTÜ intellektuaalse potentsiaali ulatuslikku kaasamist Eesti keemiatööstuse arengusse.
 
Keskkonnaministeerium ja Eesti Keemiatööstuse Liit on sõlminud 06.12.2002 Vaba tahte lepingu, millega EKTL kohustub olema Hoolime ja Vastutame algatuse eestvedajaks Eestis ja Keskkonnaministeerium tunnustab algatust kui keemiatööstuse vabatahtlikku initsiatiivi vähendamaks oma tegevuse mõju keskkonnale.
Alates 2014. aastast on EKTL Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.