Rahvusvahelised suhted

EKTL on alates 2001 aastast CEFIC (Euroopa Keemiatööstuse Keskliidu) liige. Organisatsiooni liikmena on meile tagatud ligipääs aktuaalsele ja olulisele teabele, mis puudutab kemikaali-, kliima- ja keskkonnapoliitika arenguid ja suundi Euroopa Liidu tasandil. 

EKTL-l on kontaktid Eesti Vabariigi kaubandusesindustega välismaal, samuti välisriikide saatkondadega Tallinnas. Lisaks eelpooltoodule vahetab EKTL regulaarselt arvamusi Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani ja Norra keemiatööstuse liitudega probleemidest, mis on kujunenud Põhja-Euroopa regioonis Baltic/Nordic koostöövõrgustiku raames.
 
Alates 2003. aastast on EKTL A.I.S.E. (Euroopa Puhastusvahendite Tootjate Liidu)  ja Cosmetics Europe, the Personal Care Association (Euroopa Kosmeetikatootjate Liidu) liige.