Transperanto

Termin "Transperanto" on tuletatud sõnadest transport, transparency (läbipaistvus) ja esperanto

Taust ja eesmärgid

Kaubaautode juhid terves Euroopas sisenevad kemikaale tootvatesse ettevõtetesse ning nende laadimiskohtadesse kauba peale- ja mahalaadimiseks. Edukate peale- ja mahalaadimise operatsioonide läbiviimiseks, turvalisuse ja inimeste, seadmete ja transpordivahendite ohutuse tagamiseks on määrava tähtsusega efektiivne kommunikatsioon autojuhi ja laadimispaiga personali vahel.

Seega on äärmiselt oluline, et autojuht ja kaupade lähetamisega tegelev personal oskaksid minimaalseltki suhelda ajal, mil autojuht on antud territooriumil. Seetõttu arendatagi välja “Transperanto” kui suhtlemiskeel. Selle eesmärgiks on pakkuda kõige enam kasutatavat terminoloogiat, mis puudutab üldiseid kauba lähetamisega, peale- ja mahalaadimisega, turvalisusega ja ohutusega seotud termineid.

Seetõttu soovitatakse igal autojuhil, kes siseneb kemikaalide tootmisega või käitlemisega tegelevale territooriumile, omandada oskus kasutada antud sõnaraamatut, mis on kasutusel enamikes kemikaalide kompleksides. Loode- ja Põhja-Euroopas võib ühiseks keeleks olla inglise- või saksa keel, Lõuna-Euroopas prantsuse- või hispaania keel.

Loomulikult soovitatakse ka kemikaalide tootmisega ja käitlemisega tegelevatel ettevõtetel ning ladustamise-, peale- ja mahalaadimise platside töötajatel omandada samuti selle sõnaraamatu kasutamine. Kasvõi kahe või kolme enimlevinud keele osas.

Transperanto pakub kahte võimalust:

1) Transperantot saab kasutada koolitustel. Alustades oma emakeelest, võib koolitusel osaleja õppida nn võtme-sõnavara kas ühes või mitmes enamkasutavas keeles (näiteks inglise-, saksa-, prantsuse keeles) ning jätta need meelde sel tasemel, et ta saaks aru kui neid kasutavad kauba lähetamisega seotud töötajad;

2) Transperantot saab kasutada kauba lähetuskontorites, näidates sõnaraamatus vajalikke väljendeid;


Käesoleval ajal saadeti sõnaraamat välja lihtsas exceli tabelis, näidates vajalikke väljendeid kahes keeles. Kuid soovitame võtta kasutusele läbi elektrooniliste kanalite võimaluste efektiivsem ja kasutaja-sõbralikum variant, tagamaks mitmete keelte üheaegne kasutamine (näiteks veebilehel baseeruv andmekogum).

Vaata KASUTUSJUHENDIT ja SÕNARAAMATUT excel-kujul

Külasta ka Transperanto veebilehte!