Kasulik teave

Selles sektsioonis avaldatav info on mõeldud ainult EKTL-i liikmetele.

Uudised, kirjad, pöördumised, dokumendid jne pärinevad tööstuse katusorganisatsioonidelt (CEFIC, Cosmetics Europe, A.I.S.E.), tööstuselt ja õigusloome institutsioonidelt.

Kosmeetika- ja tarbekeemiasektor

Liimi- ja ehituskeemiasektor

Nanomaterjalid

Rahvusvaheline Keemia Aasta

CEFICu ststistika keemiatööstuse kohta

Kliima, ETS, IED (IPPC)...

Muud valdkonnad

Meeldivat tutvumist...