H&V Programmi üldised põhimõtted

HOOLIME JA VASTUTAME (Responsible Care) programmi kohaselt tegeleme oma toodete ja tootmise keskkonnakaitse-, tervishoiu- ja ohutusealaste saavutuste pideva parendamisega.

 
Oma tegevuses järgime programmi üldisi põhimõtteid ja tegevusjuhiseid, teeme koostööd teiste programmiga liitunud ettevõtetega ning avaldame teavet oma tegevuse arengu kohta.
 
1. Peame inimese tervise ja ohutuse eest hoolitsemist, keskkonnakaitset, heitmete ning saastatuse piiramist ettevõtte äriprotsessi tähtsaks ja lahutamatuks osaks.
 
2. Koolitame, juhendame ja innustame ettevõtte kogu töötajaskonda toimima vastutustundeliselt keskkonnakaitse, tööohutuse ja töötervishoiu alal.
 
3. Töötame pidevalt toorainete ja energia säästliku kasutamise ning heitmete, saaste ja jäätmete vähendamise nimel.
 
4. Hindame, teadvustame ja vähendame oma tegevuse keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutusealaseid riske.
 
5. Uue protsessi või toote rakendamisel selgitame võimaluste piires juba eelnevalt nende mõju keskkonnale, inimeste tervisele ja ohutusele.
 
6. Teavitame ametiasutusi ettevõtte tegevusest ja selle võimalikest mõjudest keskkonnale ning inimeste tervisele ja ohutusele.
 
7. Teavitame kohalikku elanikkonda ja teisi huvigruppe oma tootmistegevusest ja toodetest ning nende võimalikest mõjudest keskkonnale, inimeste tervisele ja ohutusele ning oleme valmis vastama elanike küsimustele.
 
8. Juhendame kliente oma toodete ohutu käitlemise ja jäätmete kõrvaldamise osas.
 
9. Ootame oma koostöö- ja lepingupartneritelt samade põhimõtete järgimist ning julgustame ja abistame neid.
 
10. Tehnoloogia üleandmise korral selgitame vastuvõtvale ettevõttele käitlemistingimusi, mis on vajalikud keskkonna ja inimeste tervise kaitsmiseks ning ohutuse tagamiseks.