H&V aktsepteeritavuse tingimused

Hoolime & Vastutame aktsepteeritavuse tingimused (Responsible Care Management Framework - 1st Issue, Issue Date 23/6/2005)
 

Et oleks võimalik väita, et ollakse H&V ettevõte riigis, kus on riiklik Hoolime ja Vastutame programm, mis on tunnustatud ICCA poolt ja kasutada rahvusvaheliselt tunnustatud H&V sümboolikat, peab ettevõte:

 • Demonstreerima tipptasemel pühendumist tippjuhi või samaväärse esindaja kaudu, kes allkirjastab rahvusliku Keemiatööstuse Liidu H&V juhtpõhimõtted selles riigis.
   
 • Järgima vastava riigi Hoolime ja Vastutame programmi koodekseid ja juhiseid.
   
 • Raporteerima tulemuslikkuse näitajatest (indikaatoritest) vastavalt rahvusliku Liidu nõuetele.
   
 • Tõendama, et ettevõtte juhtimissüsteem on kooskõlas Cefic „Responsible Care Management Framework“ juhistega.
   
 • Ettevõtetel on ka tungivalt soovitatav:
  • osaleda avatud ja ausas suhtlemises
    
  • teha koostööd vastastikkuse abistamise võrgustikus
    
  • edendada programmi arendamist


 

EKTLi H&V programmiga liitumiseks peab soovi avaldanud ettevõtte tippjuht allkirjastama EKTLi H&V juhtpõhimõtted . Ettevõte peab igaaastaselt Liidule esitama raporteeritavad näitajad (keskkonda, tervise- ja tööohutust puudutavad indikaatorid/mõõdikud, mis tulenevad CEFICu ja ICCA poolt kohustuslikeks määratud tulemuslikkuse põhinäitajatest). Hetkel kasutusel olevat raporteeritavate näitajate küsimustikku saab vaadata SIIT ning juhenddokumendi vastamise hõlbustamiseks leiab SIIT. Lisaks on raporteeritavate näitajate kohta kättesaadav ICCA juhenddokument, mis on osaliselt mõeldud kasutamiseks Liitudele, kuid annab kasulikku teavet ka ettevõtetele:  

Tõendamine on H&V programmi väga oluliseks elemendiks nii saavutuste taseme ja tulemuslikkuse tõstmiseks tööstuses kui ka näitamaks läbipaistvust ja usaldusväärsust sidusrühmadele väljaspool tööstust.
Hoolime ja Vastutame rakendamisel on ettevõtete poolne regulaarne enesehindamise läbiviimine kohustuslik.
EKTL-s toimub H&V rakendamine H&V käsiraamatu alusel , mis põhineb CEFICu 2003 aastal välja antud RC Management System-l. CEFIC on oma juhenddokumenti täiendanud ja parandanud 2005. aastal ning koostanud RC Management Framework juhendi. Seda raamistikku pole kahjuks eesti keelde tõlgitud, kuid on kättesaadav  kasutamaks inglisekeelsena. Kõnealusel raamistikul põhineb ka CEFIC poolt koostatud, Inglismaa Keemiatööstuse Liidu poolt täiendatud ning EKTLi poolt oma programmi ülevõetud ning eesti keelde tõlgitud enesehindamise küsimustik ehk nn ämblikuvõrk. Küsimustik ja RC Management Framework juhend omavad täpselt ühesugust ülesehitust ja struktuuri ning see hõlbustab ettevõtetel enesehindamise läbi viimist. Teemad, mida käsitletakse nii ämblikuvõrgus kui ka juhtimissüsteemi raamistikus on alljärgnevad:

Table of Contents

3.1 Leadership & Commitment (17)

3.2 Policy (17)

 

3.3 Identifying Requirements (18)

3.3.1 Identifying Regulatory and Other Requirements (18)

3.3.2 Identifying Hazards and Assessing Risks (18)

3.3.3 Identifying Significant Risks (18)

3.3.4Outlining the Risk Management Requirements (18)

3.3.5 Risk Assessment Review (18)

 

3.4 Planning (19)

3.4.1 Objectives (19)

3.4.2 Defining the Strategy (19)

3.4.3 Prioritising and Setting Targets for Improvement (19)

3.4.4Planning for Control (19)

3.4.5 Performance Criteria (19)

3.4.6 Emergency Preparedness (20)

 

3.5 Organisation (20)

3.5.1 Structure and Responsibility (20)

3.5.2 Management Representatives (20)

3.5.3 Resources (20)

3.5.4 Competence (21)

3.5.5 Documentation (21)

3.5.6 Communications (21)

 

3.6 Implementation and Control (22)

3.6.1 People (22)

3.6.2 Purchasing (22)

3.6.3 Contractors (23)

3.6.4 Manufacturing (23)

3.6.5 Distribution (24)

3.6.6 Emergency Preparedness (24)

3.6.7 Selling (24)

3.6.8 Management of Change (25)

 

3.7 Monitoring (25)

3.7.1 Measurement (25)

3.7.2 Checking and Inspection (25)

3.7.3 Internal Audit (26)

3.7.4 Improvements (26)

3.7.5 Records (26)

 

3.8 Management Review (27)

3.8.1 Review Frequency (27)

3.8.2 Review Approach (27)

3.8.3 Review Content (27)

3.8.4 Records of Review and Communications (27)


 Lisaks nn ämblikuvõrgule on EKTLi H&V ettevõtted varasematel aastatel enesehindamise läbiviimisel kasutanud ka töötervishoiu kontrollküsimustikku.