Juhend- ja infomaterjalid

Viimased uuendused:
  • CEFIC on koostanud juhenddokumendi protsessiohutuse kohta  - vt SIIT!
  • Lühitutvustus Turvalisuse koodeksi kohta - vt SIIT!
  • CEFIC on loonud nn SME Toolkit-i väike- ja keskmisesuurusega ettevõtetele (LOE TUTVUSTUST), mis sisaldab kõiki vajalikke H&V juhenddokumente programmi põhimõtete juurutamiseks ettevõttes - vt CEFIC kodulehte SIIT!

Varasemad juhendid:
H & V käsiraamat  Suutlikkuse tõstmine
H & V lühiteatmik
Suhtlemine huvirühmadega
Kasvuhoonegaasid
Näitajatest raporteerimise juhtnöörid Kemikaalijuhtimissüsteemi põhimõtted
H & V enesehindamine H&V seminar 17.01.06
H & V protsessiohutus  
   
Tegevusjuhised  
Jäätmekäitlus Protsessid
Saasteainete heitmine keskkonda Tootmine

 

H&V bränd - soovitused ettevõtetele (Logo kasutamise põhimõtted) - VAATA SIIT


Rohkem infot:

http://www.cefic.org/en/Responsible-care.html

www.icca-chem.org

www.responsiblecare.org