Parimad praktikad

Eesti Energia keskkonnapäev „Taastuvenergeetika tulevikuvõimalused Eesti energiatootmises“

20.09.2016

26. oktoobril kell 9.00-17.00 toimub Eesti Energia keskkonnapäev, mis keskendub sel korral taastuvenergeetika perspektiividele Eesti energiatootmises ja nendega seotud keskkonnaaspektidele. Teema üle arutlevad teadlased, analüütikud, ametnikud ja ettevõtjad.

Keskkonnapäev toimub Laulasmaa SPA Konverentsikeskuses. Päeva lõpus on soovijatel võimalus minna lühikesele ekskursioonile Paldiski Tuuleparki. Osalejatele pakutakse transpordivõimalust Narvast, Jõhvist ja Tallinnast Laulasmaale ja tagasi.

KAVA

Päeva juhib Eesti Energia keskkonnajuht Olavi Tammemäe

Loe edasi...

Hoolime ja Vastutame initsiatiivi juurutamise kogemuste vahendamine Rumeenia keemiatööstusele

18.10.2015

15. oktoobril toimus Bukarestis Hoolime ja Vastutame programmi rakendamise seminar. Tegemist oli ICCA/CEFIC võimekuse tõstmise projekti raames organiseeritud üritusega toetamaks H&V initsiatiivi juurutamist Rumeenia keemiatööstuse liidu ettevõtete seas. EKTL paluti seminarile oma seniseid praktikaid jagama ning kogemusi vahetama. Lisaks EKTLi tegevdirektorile osales üritusel ettekandega ka ORTO AS-i esindaja. Kõik käsitletud teemad ning vastavad ettekanded leiab alljärgnevalt:

Loe edasi...

H&V võimekuse tõstmise seminar Tallinnas 2015

09.09.2015

EKTL korraldas ICCA „capacity buiding" programmi (võimekuse tõstmise programmi) toetusel Responsible Care / Hoolime ja Vastutame (RC) seminari arutamaks võtmeindikaatorite raporteerimist ning jagamaks häid praktikaid. Seminar toimus inglise keeles ning sellest võttis osa paarkümmend keemiatööstuse spetsialisti, seal hulgas ka Soome ja Läti keemiatööstuse liitude esindajad. Võtmenäitajate kogumise ja avaldamise kogemusi jagas Soome Keemiatööstuse Liidu esindaja S. Nikander; headest tavadest RC programmi rakendamisel kõneles Tikkurila esindaja O. Meckelborg ning Eesti programmi raames toimuvast aruandlusest tegi ülevaate K. Kasak. 

Teemad (vaata täpsemat päevakorda (Agenda) SIIT):

1. Ettevõtte RC parim praktika (Best practices) - Tikkurila Oy; Outi Meckelborg

2. KPI raporteerivad näitajad (KPI reporting) - Kemianteollisuus; Sami Nikander

3. Väljakutsed aruandluses (Challenges in performance reporting) - Liidu vaatenurgast - EKTL; Kärt Kasak

Seminar oli tasuta ja praktiline, toetamaks Liidu Hoolime ja Vastutame ettevõtteid. EKTL on tänulik Soome kolleegidele väärtuslike kogemuste jagamise eest ning samuti katusorganisatsioonidele ICCA ja CEFIC, kes võimekuse tõstmise programmide kaudu RC initsiatiivi toetavad. 

RC 08.09.15

Keskel: EKTLi direktor H. Meybaum kõrvuti Soome Liidu esindaja S. Nikanderiga

Lisaks EKTLi liikmesettevõtete esindajad; Läti keemiatööstuse liidu esindaja ning Soome ettevõtte Tikkurila esindaja. 

rc extended version ICCA logo

EKTL osales Horvaatia esimesel Hoolime ja Vastutame programmi juurutamise workshop´il

27.11.2014

CEFIC palvel osalesid EKTLi tegevjuht Hallar Meybaum ja Orto esindaja Mari Pikk 25. novembril Zagrebis toimunud Hoolime ja Vastutame seminaril, kus jagasid Horvaatia Liidule ja ettevõtetele praktilisi kogemusi programmi juurutamisega alustamise kohta.

Vaata EKTLi ettekannet SIIT.

Vaata AS ORTO ettekannet SIIT.

EKTL tänab Ortot osalemise eest parimate praktikate jagamise vabatahtlikus initsiatiivis. 

 

Zagreb2

Cefic Hoolime&Vastutame juhtgrupi koosolek märtsis 2015

24.04.2015

Märtsi lõpus toimus CEFIC Hoolime ja Vastutame juhtgrupi koosolek. EKTL-l on kahjuks harva võimalik osaleda kõnealustel üritustel, kuid hoiame ennast alati tegevuste ning arengutega kursis. Sellega seoses on Cefic RC koordinaator avaldanud koosoleku protokolli ning olulisimad seotud dokumendid, millega tutvumist kõigile EKTLi H&V sektorgrupi ettevõtetele soovitame.

24.03.15 Cefic H&V koosoleku protokoll

Koosoleku ettekanne 1

Koosoleku ettekanne 2

Hoolime ja Vastutame programmi ning GPS projekti koosolek

25.11.2014

rc extended version

EKTL palus oma liikmeid osalema 2014.a. H&V programmi ning GPS projekti koosolekul. Üritus toimus 24. novembril kell 14.00 Susi hotelli koosolekuruumis ning suur enamus H&V programmi liikmes-ettevõtetest olid esindatud. 

Päevakava:
1. Globaalse tootestrateegia (GPS) juurutamise praktikate jagamine

a. GPS juurutamine Molycorp Silmeti näitel – ülevaate teeb Mari-Liis Štrik-Ott (Molycorp Silmet REACH projektijuht) - Vaata ettekannet SIIT.

b. GPS juurutamine Viru Keemia Grupis – ülevaate teeb Kitty Teimann (VKG AS REACH projektijuht) - Vaata ettekannet SIIT

2. Kokkuvõte H&V programmi 2014.a. aruandlusest

a. Kokkuvõte põhinäitajatest

b. Kokkuvõte enesehindamise ämblikuvõrgust

3. Ülevaade H&V programmi arengutest CEFIC tasandil

4. Koha peal üleskerkivad küsimused

Vaata 1. ja 3. päevakorrapunkti kohta tehtud ettekannet SIIT

Koosolek oli huvi korral avatud ka kõigile teistele EKTLi liikmetele, kes soovivad kursis olla või potentsiaalselt liituda HjaV programmiga.

EKTL tänab Molycorp Silmetit ja VKG Oili, kes hea eeskujuna panustavad H&V programmi arengusse. 


Lehekülg 1 / 2