Hoolime ja Vastutame programmi ning GPS projekti koosolek

25.11.2014

rc extended version

EKTL palus oma liikmeid osalema 2014.a. H&V programmi ning GPS projekti koosolekul. Üritus toimus 24. novembril kell 14.00 Susi hotelli koosolekuruumis ning suur enamus H&V programmi liikmes-ettevõtetest olid esindatud. 

Päevakava:
1. Globaalse tootestrateegia (GPS) juurutamise praktikate jagamine

a. GPS juurutamine Molycorp Silmeti näitel – ülevaate teeb Mari-Liis Štrik-Ott (Molycorp Silmet REACH projektijuht) - Vaata ettekannet SIIT.

b. GPS juurutamine Viru Keemia Grupis – ülevaate teeb Kitty Teimann (VKG AS REACH projektijuht) - Vaata ettekannet SIIT

2. Kokkuvõte H&V programmi 2014.a. aruandlusest

a. Kokkuvõte põhinäitajatest

b. Kokkuvõte enesehindamise ämblikuvõrgust

3. Ülevaade H&V programmi arengutest CEFIC tasandil

4. Koha peal üleskerkivad küsimused

Vaata 1. ja 3. päevakorrapunkti kohta tehtud ettekannet SIIT

Koosolek oli huvi korral avatud ka kõigile teistele EKTLi liikmetele, kes soovivad kursis olla või potentsiaalselt liituda HjaV programmiga.

EKTL tänab Molycorp Silmetit ja VKG Oili, kes hea eeskujuna panustavad H&V programmi arengusse. 

Viimati uuendatud 11.12.2014