H&V võimekuse tõstmise seminar Tallinnas 2015

09.09.2015

EKTL korraldas ICCA „capacity buiding" programmi (võimekuse tõstmise programmi) toetusel Responsible Care / Hoolime ja Vastutame (RC) seminari arutamaks võtmeindikaatorite raporteerimist ning jagamaks häid praktikaid. Seminar toimus inglise keeles ning sellest võttis osa paarkümmend keemiatööstuse spetsialisti, seal hulgas ka Soome ja Läti keemiatööstuse liitude esindajad. Võtmenäitajate kogumise ja avaldamise kogemusi jagas Soome Keemiatööstuse Liidu esindaja S. Nikander; headest tavadest RC programmi rakendamisel kõneles Tikkurila esindaja O. Meckelborg ning Eesti programmi raames toimuvast aruandlusest tegi ülevaate K. Kasak. 

Teemad (vaata täpsemat päevakorda (Agenda) SIIT):

1. Ettevõtte RC parim praktika (Best practices) - Tikkurila Oy; Outi Meckelborg

2. KPI raporteerivad näitajad (KPI reporting) - Kemianteollisuus; Sami Nikander

3. Väljakutsed aruandluses (Challenges in performance reporting) - Liidu vaatenurgast - EKTL; Kärt Kasak

Seminar oli tasuta ja praktiline, toetamaks Liidu Hoolime ja Vastutame ettevõtteid. EKTL on tänulik Soome kolleegidele väärtuslike kogemuste jagamise eest ning samuti katusorganisatsioonidele ICCA ja CEFIC, kes võimekuse tõstmise programmide kaudu RC initsiatiivi toetavad. 

RC 08.09.15

Keskel: EKTLi direktor H. Meybaum kõrvuti Soome Liidu esindaja S. Nikanderiga

Lisaks EKTLi liikmesettevõtete esindajad; Läti keemiatööstuse liidu esindaja ning Soome ettevõtte Tikkurila esindaja. 

rc extended version ICCA logo

Viimati uuendatud 10.09.2015