Cefic "alt-üles" toetus rahvuslikele H&V programmidele

25.05.2013

CEFIC viis Euroopa tasandil läbi H&V programmi küpsuse tunnetuse uuringu. Tuvastatud kitsaskohtade lahendamiseks plaanitakse kasutada senise ülevalt-alla lähenemise asemel alt-üles toetamise mehhanisme. 
Lisaks kaalutakse sünergia tekitamiseks nn Balti klastri loomist, mille raames Liidud saaksid parimaid praktikaid jagada. Samuti on arutusel mentorluse kasutamise võimalused.
Kõnealuste teemade käsitlemiseks kogunesid CEFICu, Soome, Eesti ja Läti liitude H&V koordinaatorid 23.05.13.a. Helsingis, kus pandi paika lähtepunktid ning kavandati edasisi samme programmi edendamiseks.

Vaata EKTLi seisukohti SIIT

Viimati uuendatud 11.10.2013