Ülemaailmne tootestrateegia (GPS)

Global Product Strategy (GPS)

Ülemaailmne Tootestrateegia
Loe lisaks:
ICCA avas GPS portaali (05.10.10)
Esimesel kemikaalijuhtimise rahvusvahelisel konverentsil (International Conference on Chemicals Management, ICCM-1), tutvustas ICCA (International Council of Chemical Associations) Hoolime ja Vastutame Ülemaailmset Hartat ning innovatiivset Ülemaailmset Tootestrateegiat (GPS), et täiustada tootevastutust keemiatööstuse siseselt ning läbi kogu tooteahela. Need kaks algatust on nurgakivid keemiatööstuse panusele ÜRO juhitavasse rahvusvahelisele kemikaalijuhtimise strateegilise lähenemisele (Strategic Approach to International Chemicals Management, SAICM). Genfis toimuval ICCM-2 käigus teeme põhjaliku ettekande oma edusammudest.
GPS’i abil kavatseb ICCA ühtlustada ülemaailmset tooteohutuse hindamist, luues tasakaalu õigusaktide süsteemi ja keemiatööstuse vabatahtlike algatuste, nagu HPV (High Production Volume) ja LRI (Long-Range Research Initiative) vahel, võimaldada suhtlemist huvirühmadega ning propageerida olemasolevaid ja arenevaid algatusi, mis täiendavad valitsuse tegevust.
ICCA Ülemaailmne Tootestrateegia:
Toetab kombinatsiooni õigusaktidest ja vabatahtlikest programmidest, mis on kooskõlas meie põhimõtetega. Eesmärgiks on ühtlustada tooteohutuse hindamist globaalsel tasandil, selleks:
  • Määratleda „teabe põhikogum” (base set of information) kaubanduslike kemikaalide jaoks
  • Vahetada ohutuse hindamiseks vajalikku teavet ettevõtete vahel
  • Propageerida riskianalüüsi mitmetasandilist protsessi ning tuvastada sobivad riskijuhtimise tegevused kaubanduslike kemikaalide jaoks
  • Levitada ülemaailmselt ohutuse hindamise juhendeid (näit. ICCA tootevastutuse juhendid)
  • Aidata määrata kemikaalide ohutu kasutamise tingimused ning anda juhiseid ettevõtetele, et neil võimaldada tingimusi täita
  • Kutsuda üles mõõtma tööstuse tegevuse tulemusi ning neid avalikustama
  • Parandada tootevastutuse alast koostööd keemiatööstuse klientidega
  • Toetada partnerlust valitsusväliste organisatsioonidega ning teistega, et täiustada tootevastutust
  • Parandada dialoogi klientide, avalikkuse ja teiste huvirühmadega
Meie liikmesliidud ja -ettevõtted on tulevikus parema läbipaistvusega oma tooteohutuse hindamisprotsessides ning teevad kättesaadavaks sobivas vormis teabe teistele tootjatele ja klientidele. Eesmärgiks on suurendada avalikkuse kindlustunnet selles, et valitsused täidavad oma rolli ning keemiatööstus täidab oma vabatahtlikke kohustusi ja õigusaktide nõudeid. Me muidugi jagame seda teavet valitsustega, et täita õigusaktide nõudeid ja parandada tööstuse tegevust riikides, kus sellist seadusandlust veel ei ole. Muu tegevuse hulgas võimaldame suutlikkuse tõstmist väike- ja keskmise suurusega keemiatööstusettevõtetele, samuti klientidele ja arengumaade valitsustele. GPS püüab vähendada erinevusi kemikaaliohutuse hindamisel arengumaade, arenevate ja kõrgeltarenenud tööstusriikide vahel.