Keemiatööstus Euroopas

Euroopa keemiatööstus on  jõukust loov majandussektor ja suur panustaja Euroopa jätkusuutliku tuleviku loomisesse  oma üle 1,1 miljoni töötaja, 543 miljardi euro suuruse käibega ning 9,3 miljardi euro suuruse investeeringuga teadus- ja arendustegevusse.

Euroopa keemiatööstuse nõukogu Cefic teatab, et keemiatoodang vähenes Euroopa Liidus 2020. aastal 1,9% võrreldes 2019. aastaga. Keemiatööstuse toodang kasvab eeldatavasti 3% 2021. aastal ja 2% 2022. aastal. Kuid majanduse väljavaated on käimasoleva COVID-19 pandeemia ja selle jätkuva majandusliku mõju tõttu endiselt väga ebakindlad

pexels

Allikas: Profile - cefic.org

Kommenteerides viimaseid keemiatööstusharu andmeid, ütles CEFIC peadirektor Marco Mensink:

„Cefic tervitab neid julgustavaid majanduse paranemise eesmärke meie sektoris. 2020. aasta on tõestanud, et keemiatööstuse  väärtusahelad on kõige vastupidavamad Euroopas. Tööstus tõusis ja  on andnud väärtuslikku tuge näiteks desinfektsioonivahendite tarnimisel. Täielik taastumine vajab aga täiendavat tuge. Tugev tööstuspoliitika ei toeta mitte ainult hädasolevaid sektoreid, vaid hakkab tuginema ka sektoritele, mis on osutunud kõige vastupidavamaks ja mis on alus homsele majandusele. Roheleppest tulenevate  tohutute investeeringute tagamiseks ja Euroopa keemiasektori ekspordi eduloo säilitamiseks ootame huviga Euroopa  Komisjoni uue tööstuspoliitika strateegiat, mis peaks pakkuma tingimusi  tööstuse jätkusuutlikumaks, konkurentsivõimelisemaks  ja vastupidavamaks muutmisel."

Keemiatööstus varustab praktiliselt kõiki majandussektoreid, kuna kemikaalid sisalduvad  95% ulatuses kõigis tööstuskaupades, alates igapäevastest toodetest kuni kõrgtehnoloogiliste seadmeteni. Seetõttu sõltub  keemiatööstus suuresti kõigi teiste tootmissektorite kasvust. COVID-19 pandeemia tabas rängalt kogu ELi tootmissektorit, mille tulemusel kogu töötleva tööstuse toodang vähenes EL 27-s 8,2%, mis viis ka keemiatoodangu vähenemiseni. Selle languse kompenseeris veidi suurenenud nõudlus kemikaalide järele, mida kasutatakse rahvatervise jaoks kriitiliste materjalide tootmiseks (nt pleksiklaas, kaitsevahendid, ravimid, desinfektsioonivahendid jne).

Sellegipoolest langes EL 27 keemiatööstuse üldine maht  2020 aastal umbes 6% võrreldes 2019. aastaga ja EL 27 keemiamüük oli 34,8 miljardit eurot väiksem kui eelmise aasta (jaanuar-november 2019). Ka EL 27 kemikaalieksport vähenes 2019. aastaga võrreldes 7,4 miljardi euro võrra (jaanuar-november 2019, -4,5%).

2030. aastaks peaks maailmas kemikaalide müük jõudma 6,3 triljoni  dollarini. Kuid ELi keemiatööstus on jäämas kolmandale kohale peale Hiina (omab 44% maailmatoodangust) ja USA-d.

Euroopa keemiatööstus on pühendunud oma toodete ohutule kasutamisele ning  teisalt oma tehaste ja tootmisprotsesside kõrge ohutusetaseme saavutamisele. See kõik on vajalik inimeste ja keskkonna kaitsmiseks võimalike kahjude eest. Samas on  Euroopa Liidu keemiatööstus  kaotamas oma konkurentsivõimet. Sellisele järeldusele tuli 2014. aastal CEFIC * tellitud  ja Oxford Economicsi poolt läbiviidud uuring. Kõige  muu hulgas tehakse etteheiteid  kõrgete energiahindade, valuutakursi suurenemise, tööjõukulude suurenemise ning regulatiivse- ja maksukoormuse kohta. Oxford Economics leidis, et teadus- ja arendustegevuse intensiivsus, energiahinnad ja vahetuskursid on need faktorid, mis kujundasid tugevalt EL keemiatööstuse konkurentsivõimet.

Euroopa keemiatööstus on innovaatiline sektor. Keemia on „võtmeks“ paljudes „võtmetehnoloogiate“ valdkondades.  Innovaatiline keemia aitab Euroopal täita tänapäeva väljakutseid ja luua parimat tulevikku.

* The European Chemical Industry Council

Suur osa selles ülevaates kasutatud andmeid tuleneb CEFIC (Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique, The European Chemical Industry Council)  ja ICCA American Chemical Council poolt avaldatud töödest