Olemus

Eesti Keemiatööstuse Liit (EKTL) on keemiatööstuse ettevõtteid ühendav mittetulundusühing, mis loodi 16. septembril 1991.a. selleks, et ühiste jõududega lahendada taasiseseisvumise ja krooni käibelevõtmisega üleskerkinud probleeme. Hetkel kuulub EKTL-i 53 liiget, kelle peamised tegevusvaldkonnad on:

  •       Põlevkiviõli ja -keemia
  •       Tarbekeemia ja kosmeetika tootmine ja müük
  •       Värvi- ja lakitööstus
  •       Ehituskeemia
  •       Väetisetööstus
  •       Orgaaniline süntees
  •       Kemikaalide ladustamine, müük ja transport
  •       Teadusarendus ja õppetöö 
  
EKTL-i põhieesmärgiks on: 
Eesti keemiatööstuse arendamine, efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse ja ohutuse tõstmine.
Ja tööriistadeks on:
Osalemine õigusloomes ja huvikaitse tegevustes, koolitamine ning välisilma vahendamine.
Viimati uuendatud 09.12.2015