EKTLi sektorgrupid

Tarbekeemia- ja kosmeetikasektorgrupp
 
Sektorgruppi kuuluvad Liidu liikmed, kes tegelevad tarbekeemia ja kosmeetikatoodete tootmise ja  müügiga: AS Orto, AS Estko, AS Chemi-Pharm, Fora Kaubanduse OÜ, Henkel Balti OÜ, Kemitek OÜ, L’Oreal Baltic SIA Eesti filiaal, Mayeri Industries AS, Unilever Eesti AS, Florto OÜ, JOIK OÜ, Eco Oil OÜ, GlaxoSmithKline Healthcare Europe ja Eurobio Lab OÜ.
 
Sektorgrupis käsitletakse üleskerkivaid ühiseid probleeme nii Eestis kui ka  Euroopa Liidu seadusandlusest tulenevaid valdkondi nagu deteregendid, biotsiidid, Reach ja CLP tarbekeemias. Keskkonnaga seotud põhilisteks teemadeks on säästvad pesupulbrid ja fosfaadid pesupulbrites. Kosmeetikavaldkonda puudutavateks teemadeks on EL uus kosmeetikamäärus ja selle täitmine, kosmeetikaohutuse hindamine ning hindamisega seotud ühiste probleemide lahendamine.
 
 
Liimide- ja ehituskeemiasektorgrupp
 
Sektorgruppi kuuluvad Liidu liikmed, kes tegelevad ehituskeemia, sh. ehitus- ja  puiduliimide tootmise ja müügiga: Kiilto Eesti OÜ, Casco Schönox Baltics OÜ, Akzo Nobel Baltics AS, Epokate OÜ, Riia Lakid OÜ, Sakret OÜ, SIA Caparol Eesti filiaal, CAO HenkelBaltics, Krimelte OÜ, Tikkurila AS ja Eskaro AS.
 
Sektorgrupis käsitletakse sektoriga seonduvat seadusandlikku temaatikat. Tehakse koostööd Võru Kutsehariduskeskusega puiduliimide kasutamise ja liimitehnoloogiate valdkonnas. Käsitletakse ehitussektoris kui ka  puidutööstuses üleskerkivad ühiseid probleeme. Sektorgrupp kogub kvartaalselt ehitusliimide ja värvid statistikat. Arutatakse pakendite taaskasutamisega tekkinuid probleeme jne.
 
 
„Hoolime ja Vastutame“ programmiga liitunud ettevõtted
 
 
Programmiga on liitunud keskkonnateadlikumad ettevõtted igast Liidu sektorist: AS Tikkurila, Molycorp Silmet AS, VKG Oil AS, Eastman Specialties OÜ, AS Orto, Recticel OÜ, Bang & Bonsomer Eesti AS, Algol Chemicals Eesti OÜ, AS Kemivesi, AS Chemi-Pharm, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, Ingle AS ja Mayeri Industries AS.
 
Hoolime ja Vastutame on ettevõtete ülemaailmne vabatahtlik sihtalgatus oma tegevuse ja toodete töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnakaitse pidevaks parendamiseks ning kemikaalide ohutumaks käitlemiseks. Programmi kohta saab täpsemalt lugeda sektsioonist: Keskkond ja tervishoid.