GPS ja eSDS koolitus

30.04.2014

29. aprillil toimus Tallinnas EKTLi poolt korraldatud üritus, mis keskendus kemikaaliteabe levitamise peamistele vahenditele (laiendatud ohutuskaart (eSDS) ja GPS ohutusteabe kokkuvõtted) ja vastava pädevuse tõstmisele kogu kemikaalide väärtusahelas. Üritusse olid kaasatud eksperdid nii kemikaale tootvatest ettevõtetest kui ka allkasutajad, levitajad ja konsultandid ning samuti oli esindatud kemikaalide alal pädev asutus. 

eSDS alase koolituse viis läbi ReachCentrum-i ekspert Vincenso Girardi - vaata koolitusmaterjale SIIT. (ainult EKTL liikmetele)

GPSi (ülemaailmset tootestrateegiat) tutvustas EKTLi kemikaalinõunik Kärt Kasak - vaata ettekannet SIIT

Esimese GPS ohutusteabe kokkuvõtte Eestist laadis üles Viru Keemia Grupi esindaja Kitty Teimann - vaata GPS ohutusteabe kokkuvõtteid SIIT

rc extended version

Viimati uuendatud 11.12.2014