Neljas REACH informatsiooni ja kogemuste vahetamise foorum (RIEF IV)

15.04.2015

CEFIC kutsub neljandale REACH informatsiooni ja kogemuste vahetamise foorumile (RIEF IV), mis leiab aset 19. juunil 2015.a. Brüsseli lennujaama hotellis Sheraton.

CEFIC´u RIEF IV jätkab kõige ajakohasema teabe jagamist REACH ja CLP määruste kohta, võimaldades seejuures ettevõtete, liitude, ECHA ja Euroopa Komisjoni delegaatide kohtumist ning vaadete ja kogemuste vahetamist värskeimatel teemadel.

Muuhulgas käsitletakse viimaseid arenguid kokkupuute stsenaariumite; autoriseerimise; GHS & CLP ning mitte-loomtestide valdkondades.

Üritusel osalevad ka REACH teenusepakkujad, kes tutvustavad enda ettevõtete teenuseid hotelli fuajeesse ülesseatud näitusel.

Täpsema päevakava ja registreerimisalase info leiate SIIT. (NB keemiatööstues liitude liikmetele kehtivad soodushinnad)

Tähtaeg 12. juuni 2015

Viimati uuendatud 05.05.2015