Kosmeetika teabepäev kujunes osalejaterohkeks

20.10.2014

EKTL, Sotsiaalministeerium ja Terviseamet korraldasid koostöös kosmeetika teabepäeva, mis leidis aset 15. oktoobril Tallinnas hotellis Euroopa. Üritusele kogunesid kosmeetika tootjad ja levitajad enamasti Eestist, aga ka lähimatest naaberriikidest, samuti kosmeetikud ja iluvaldkonnaga seotud ajakirjanikud ja bloggijad ning mitmete pädevate asutuste esindajad. Tahtjate arv teabepäevale kujunes suuremaks kui konverentsisaali ära mahtus.

Peamised teemad, mille uusimaid arenguid kosmeetikatööstuse maastikul käsitleti olid looduslik (ja mahelooduslik) vs tavakosmeetika ning väited toodetel ning nende tõendamine. Kosmeetikatoote looduslikkuse tõendamise kohta tegi ettekande Cosmetics Europe ekspert E. Coelis, kes EL tasandil osaleb aktiivselt vastava ISO standardi väljatöötamises.

Väidete reguleerimise nõuetest rääkis L´Oreal Baltic SIA esindaja I. Maulina ning EKTLi tegevdirektor H. Meybaum tutvustas kosmeetikatööstuse vabatahtlikku algatust reklaami- ja turundussuhtluse vastutustundlikuks korraldamiseks. 

KP1

KP2

PK3

PK4

Piltidel ülevalt alla: L´Oreal Baltic SIA esindaja I. Maulina; Cosmetics Europe esindaja E. Coelis; Sotsiaalministeeriumi esindaja A. Selberg; EKTLi esindaja H. Meybaum. 

Korraldajad tänavad Teid teabepäeval osalemise eest. Loodame, et saite uusi teadmisi ja mõtteid ning jäite päevaga rahule. Ettekanded alljärgnevalt:

Tarneahelas tegutsejate (tootjad, levitajad, importijad) ülesanded ja vastutus
Natali Promet, Terviseameti kemikaali ja tooteohutuse büroo peaspetsialist

Kosmeetikatoote andmik 

Leelo Männik, Sotsiaalministeerium

Kosmeetikatoodete koostisained ja REACH-määrus 

Raili Moldov, Terviseamet, kemikaaliohutuse osakond

Väited kosmeetikatoodete kohta (Claims on Cosmetics products)

Inga Maulina, Cosmetic Company L´Oreal 

Vastutustundlik reklaam ja vabatahtlik algatus

Hallar Meybaum, EKTL tegevdirektor / FECI

Looduslikud (natural) ja mahelooduslikud (organic) kosmeetikatooted – määratlused, kriteeriumid, CE juhised, ISO standardid jms

Evelyn Coelis; Issue Manager, Technical Regulatory Affairs, Cosmetics Europe (with translation)

Näide kosmeetikatoote loodusliku osa arvutamisest
Aare Selberg, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse peaspetsialist