ADR koolitus toimub 29 aprillil 2015, Tallinnas

31.03.2015

Koolitajaks on Tõnu Mägi, TM Koolituse OÜ, kes koolitab TTKK-s ohutusnõunikke. Igale osalejale koolitusmaterjali väljaprint.

Koolitus on 1-päevane.

Teemad:

1. Seadusandlik regulatsioon ohtlike ainete veol
1.1 Seadusandliku regulatsiooni eesmärk
1.2 Põhimõisted ohtliku aine veol
1.3. REACH, CLP, Ohutuskaart

2. Veoohutus ohtlike ainete veol
2.1 Veos osalejate üldised kohustused
2.2 Turvalisuse tagamise kohustused
2.3 Ohutusnõuniku roll

3. Ohtliku aine klassifitseerimine
3.1. ÜRO Klassifitseerimise lähtealused, ohtlike ainete nimekiri
3.2. Ohtliku aine tähistamine
3.3 Ohtliku aine ohuklassid

4. Ohtliku aine ettevalmistus veoks
4.1 Ohtliku aine pakendamine
4.2 Ohtliku aine pakendamisviisid, LQ, EQ, väikesed kogused
4.3 Ohtliku aine pakendite tähistamine
4.4 Veodokumendid ohtlike ainete veol

5. Nõuded ohtliku aine laadimisele ja veole

LISAD
Lisa 1: Väikeses koguses ohtliku aine vedu
Lisa 2: Ohu tunnusnumbrite tähendus
Lisa 3: Ohutusjuhend
Lisa 4: Segude ohuklassidesse määramine

Viimati uuendatud 31.03.2015