Kosmeetika- ja tarbekeemiasektorgrupi koosolek 08.10.15

30.09.2015

Järjekordne kosmeetika- ja tarbekeemiasektorgrupi koosolek toimub sel korral ettevõttes Chemi-Pharm 8. oktoobril kell 13.00.

Arutusele tulevad jrgnevad teemad:

I Kosmeetika:

1. Väited tootel:

e-kaubandus

Küsitlus

2. Looduskosmeetika uute ettevõtete liitumine Liidu kosmeetikasektorisse

II REACH valmistumine 2018 registreerimiseks

Kohutused

Kuidas valmistutakse? Arutelu.

III Tarbekeemia

1. CLP ajakohastus:

Märgistamine ja pakendamine

Art 45 Teave Mürgistusteabe keskusele

. Kemikaalide säilivusaja märkimine pakendile- arutelu

Teave tarneahelas seoses määruse nr 1272/2008 01. juuni jõustumisega

2. Pesukorra hind.

3. Biotsiidid kogemuste vahetamine :

Art. 95 aktsepteeritud tarnija

Toimeaine konsortsium

In situ toimeained ?

4. DetNet kasutamine ? - Arutelu

5. Kemikaalide (tarbekeemia) maine . Arutelu

Tarbija teavitamine

Mida saaks Liit ühiselt ära teha

Viimati uuendatud 30.09.2015