Sotsiaalministeerium ja Terviseamet korraldasid kemikaaliohutuse teabepäeva kemikaalide allkasutajatele ja levitajatele

28.10.2015

Kemikaaliohutuse teabepäev toimus 28. oktoober 2015 Tallinnas, Radisson Blu Hotell Olümpias. Üritus oli suunatud biotsiidide, detergentide, puhastusvahendite jt kemikaalide tarnijatele, kasutajatele ja järelevalve teostajatele.

Sotsiaalministeerium koos Terviseametiga korraldas kemikaaliohutuse teabepäeva eesmärgiga tuletada meelde kemikaaliohutuse valdkonna erinevatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid, eelkõige neile, kes tarnivad (nt hulgimüüjad) või kasutavad oma kutsetöös erinevaid kemikaale nagu biotsiidid (nt desinfitseerivad vahendid, kahjuritõrje vahendid jms), detergendid või muud puhastusvahendid, millist teavet on vaja kasutamisel järgida, kust seda leida ning millised nõuded esitatakse kutselisele kasutajale.

Teabepäeva kavandades lähtuti sellest, et erinevate kemikaalide kasutajad ei tea sageli, millega oma kutsetöös kokku puututakse ning mida peaks kasutatavate toodete kohta teadma jms. Sama kehtib ka edasimüüjate kohta.

Teabepäeval selgitati, millised teadmised peaksid olema kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud kemikaalide müüjatel ning millistes õigusaktides vastavad nõuded on sätestatud. Selgitati üldnõudeid kemikaalidele, erinõudeid biotsiididele ja detergentidele ning nende kättesaadavaks tegemisele. Suuremat tähelepanu pöörati erinevate biotsiidide kasutamisele, eelkõige puhastusteenuste osutamisel – mida peab kasutamisel järgima, kuidas ja kus on see teave esitatud (märgistus, kemikaali ohutuskaart). Samuti oli eraldi ettekanne kahjuritõrje teenuse osutajatele.

Päevakava alljärgnevalt (ettekanded saab kuu aja jooksul alla laadida SIIT)

10:00 – 10.30 Registreerimine ja tervituskohv

10:35 – 11:00 Ülevaade kemikaalide tarneahelas osalejate ja kemikaalide kasutajate kohustustest (kemikaaliseaduse, REACH-määruse, CLP-määruse, detergentide määruse, biotsiidimääruse kohaselt)

Leelo Männik, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse peaspetsialist

11:00 – 11:25 Kemikaalide märgistus

Aigi Lahe, Terviseameti kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist

11:25 – 12:00 Ohutuskaardiga edastatav teave kasutajale ja nõuded tarnijale

Raili Moldov, Terviseameti kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist

12:00 – 12.45 Kohvipaus koos suupistetega

12:45 – 13:25 Nõuded biotsiidide turustamisele ja kasutamisele

Riina Lahne, Terviseameti kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist

13:25 – 14:00 Kahjuritõrje valdkonna piirid ja vastutus

Kalle Pilt, Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidu juhatuse liige

14:00 – 14:30 Puhastusainete osa puhtuse saavutamisel

Helge Alt, Puhastusekspert OÜ juhataja

14:30 – 15:00 Küsimused-vastused

15:00 Lõpetamine

Viimati uuendatud 28.10.2015