Jäätmekäitlejate Liidu traditsiooniline üritus JÄÄTMEPÄEV: Ettevõtlus ja ringmajandus

20.01.2016

02. märtsil toimub TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses MEKTORY (Raja 15, Tallinn) Eesti Jäätmekäitlejate Liidu traditsiooniline üritus JÄÄTMEPÄEV, mis sel korral on pühendatud liidu 20.aastapäevale. Jäätmepäeval arutavad erinevate ametkondade esindajad ja arvamusliidrid, milline on tänane majandusolukord, Eesti ettevõtluskeskkond ja sellest tulenevalt Eesti tuleviku väljavaated ning millised on Eesti eeldused ja võimalused ringmajandusele üleminekul. Jäätmepäevale on palutud osalema ka EKTL.

Jäätmepäeva teemaks on ETTEVÕTLUS JA RINGMAJANDUS.

02.detsembril 2015.a. avaldas Euroopa komisjon oluliselt täiendatud ringmajanduspaketi, mis on 2014.a. avaldatud ringmajanduse paketist oluliselt nõudlikum ja katab toote kogu olelusringi.
Ringmajanduse põhieesmärk on jäätmete vältimine, vähendamine ja keskkonnakaitse, mis eeldab kogu majanduse toimimise põhjalikku muutmist. Ringmajanduse tegevuskavas on
kirjeldatud meetmed ringmajanduse suletud ahela loomiseks, mis hõlma toote olelusringi kõiki etappe alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja teiseste toorainete turu korraldamiseni.
Mõttemaailma muutmine ja ringmajanduse rakendamine Euroopa Liidus s.h. Eestis eeldab aga kõikide osapoolte – riigi asutused, kohalikud omavalitused, erasektor – väga tõsist ja konstruktiivset koostööd.

JÄÄTMEPÄEVAL avaldavad arvamust:

• Rainer Vakra – Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees
• Peeter Koppel - SEB privaatpanganduse strateeg
• Pär Larshans – The TRUST ACROSS AMERICA TOPP kohaselt maailma 100 arvamusliidri seas
• FEAD (Euroopa Jäätmekäitlejate Liit)
• Kaupo Reede - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
• Peeter Eek - Keskkonnaministeerium
• Harry Moora - Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuses

Viimati uuendatud 20.01.2016