Protsessiohutuse teabepäev

23.03.2016

Tehnilise järelevalve ametil on plaanis korraldada protsessiohutuse teabepäev ohtlikele ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetele. Üritust kavandatakse koostöös teiste pädevate asutuste (terviseamet, keskkonnaamet, inspektsioonid, kohalik omavalitsus) ja EKTL-iga. Toimuma peaks kaks samasisulist teabepäeva - esimene Rakveres ja teine Tallinnas. 

Esialgne plaan oli läbi viia esimene teabepäev 18 või 19 aprill ning teine mõnevõrra hiljem - täpsed toimumisajad anname teada kohe, kui need on selgunud.

Teabepäeval tuleb juttu CLP määruse ja uute klassifikatsioonide kasutamise mõjust ohtlikele ettevõtetele; kemikaaliseaduse muudatustest (riskianalüüsid, teabelehed, asendiplaanid, hädaolukorra lahendamise plaanid jne); seostest teiste õigusvaldkondadega: keskkonnaload ja planeeringud; jõustamisest ja inspekteerimisest; vajalikust pädevusest ja teiste ettevõtete kogemustest. 

Viimati uuendatud 23.03.2016