REACH määruse ja biotsiidimääruse kohaste toimikute hindamise ja koostamise alane teabepäev

12.04.2016

Terviseamet korraldab 6. juunil teabepäeva, mis on ajendatud HeiVäl 2014.a. uuringu, mis keskendus EL õigusaktide nõuete täitmiseks vajaliku kemikaaliohutuse kompetentsi tagamise võimalustele Eestis, tulemustest. Toonases uuringus leiti, et tarvis on kaasata kohalikke eksperte ning seda on Terviseamet nüüd jõudu mööda tegema asumas. Teabepäevale on kutsutud erinevate ülikoolide ja muude institutsioonide toksikoloogia/keemia taustaga spetsialistid ning neile tutvustatakse erinevate ametkondade ja EKTLi koostöös kemikaaliõigusraamistiku olulisimaid regulatsioone.

Esialgse päevakorra leiab SIIT

Koolitus on suunatud vaid individuaalselt kutsutud ekspertidele. 

Kui te pole kutset saanud, aga leiate, et peaksite olema kaasatud käesolevasse projekti, võite oma huvist EKTL-le märku anda. 

Viimati uuendatud 12.04.2016