Atmosfääriõhu kaitse seaduse rakendusaktide arutelu

01.06.2016

Keskkonnaministeerium kutsus teiste seas EKTLi osalema atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) õhusaasteloaga seotud rakendusaktide eelnõude ja saasteainete piirnormide uue kontseptsiooni projekti I etapi tulemuste arutelule. Toimumise aeg 14. juuni Keskkonnaministeeriumi 1. korruse saalis.

Päevakava:

9:00 – 9:20 Kogunemine ja kohv

9:20 – 12:30 AÕKS määruste eelnõude arutelu:

· Tegevuse künnisvõimsused või saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba;

· Õhusaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded;

· Täpsustavad nõuded saasteainete lubatud heitkoguste projekti sisu kohta.

12:30 – 13:30 lõunapaus (omal käel)

13:30 – 15:30 "mitteesmatähtsate" välisõhu saasteainete piirnormide uue kontseptsiooni projekti I etapi tutvustus - töö lõpptulemusena on välja töötatud uus välisõhu saasteainete piirnormide kontseptsioon, mille alusel saab kehtestada uued välisõhu saasteainete piirnormid.

Arutlusele tulevate määruste eelnõud tehakse kättesaadavaks hiljemalt 7. juuniks lingilt

Viimati uuendatud 01.06.2016