Kemikaaliohutuse teabepäev 17. mai 2016

01.06.2016

Kemikaaliohutuse teabepäev 17. mai 2016 Tallink Spa & Conference Hotel Sadama 11a, 10111 Tallinn

17. mail toimus Tallinnas EKTLi, Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti koostöös kemikaalide professionaalsele kasutajale suunatud teabepäeva, mis käsitles vastutuse jagamist tarneahelas. Teemadeks kemikaaliohutuse alane kompetents, vastutus ja kommunikatsioon tarneahelas. Ettekannetega esinesid oma ala spetsialistid erinevatest pädevatest asutustest, järelevalvest ning EKTL-ist.

infopäev 2016

EKTLi tegevdirektor H. Meybaum tegemas ettekannet vastutusest tarneahelas

Infopäev 2016 2

EKTLi juhatuse liige ja Telko esindaja H. Viinalass tegemas ettekannet ettevõtte praktilistest kogemustest kommunikatsiooni juhtimisel tarneahelas

Päevakava ja ettekanded:

10:00-10:30 Registreerimine
10:30-10:35 Avamine
10:35-11:00
Ülevaade kemikaalide tarneahelas osalejate ja kemikaalide kasutajate kohustustest
Leelo Männik, Sotsiaalministeerium
11:00-11:25
Kemikaalide klassifitseerimine, märgistus, pakendid
Aigi Lahe, Terviseamet
11:25-11:50
Ohutuskaardiga edastatav teave kasutajale ja nõuded tarnijale
Anna Amelkina, Terviseamet
11:50-12:15
Kokkupuutestsenaariumide rakendamine
Kärt Kasak, Eesti Keemiatööstuse Liit 12:15-12:45 Kohvipaus
12:45-13:25
Mida peab teadma lenduvatest orgaanilistest ühenditest (LOÜ)?
Arthur Kivi, Keskkonnaamet
13:25-13:45
Vastutus kemikaali tarneahelas
Hallar Meybaum, Eesti Keemiatööstuse Liit
13:45-14:00
Probleemid ja praktika kemikaali tarnija seisukohast
Heivo Viinalass, Telko Eesti OÜ
14:00-14:20
Valdkonnas esinevad probleemid
Silja Soon, Tööinspektsioon
14:20-14:35
Terviseameti järelevalve tulemused kemikaalide valdkonnas
Aljona Honga, Terviseamet
14:35-15:00
MTA tegevus kemikaalide kontrollimisel
Lauri Aasmann, Maksu- ja Tolliamet
15:00-15:30
Projekt FitforREACH ja ettevõtete võimalused selles osalemiseks
Heli Nõmmsalu, Balti keskkonnafoorum
15:30-16:00
Küsimused-vastused

16:00 Lõpetamine

Viimati uuendatud 13.06.2016