Kokkuvõte kemikaaliohutuse teabepäevast ehituskeemia sektorile

13.10.2016

11. oktoobril korraldasid Sotsiaalministeerium ja Terviseamet koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ja Eesti Keemiatööstuse Liiduga teabepäeva eesmärgiga tutvustada ehitustoodete ja -materjalide tootjatele, importijatele ja kasutajatele kemikaaliohutuse valdkonna regulatsioone st millised kohustused ja nõuded neist tulenevad, kuidas on need seotud ehitustoodetele kehtivate regulatsioonidega ning millistele ehitustoodetele ja nende kasutamisele need eelkõige rakenduvad.

EKTL on tänulik oma katusorganisatsioonidele ICCA ja CEFIC, kelle võimekuse tõstmise programm annab võimaluse kaasata ressursse teadlikkuse suurendamiseks kemikaalide väärtusahelas ning koostöö tõhustamiseks kemikaalidega seotud kõikvõimalike sidusgruppide vahel. 

11.10.16 k

EKTLi kemikaalinõunik K. Kasak rääkimas ohtlike ainete emissioonide klassifitseerimise süsteemi uuest kavandist

11.10.16 a

EKTLi juhatuse liige ja Krimelte OÜ tegevjuht A. Salum andmas ülevaadet ettevõtte toimetulekust regulatsioonide rägastikus

Teabepäeval tehtud ettekanded on alljärgnevad:

10:35-10:55 Ehitustoodete määrused ja nõuetele vastavuse tõendamine: Ivo Jaanisoo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

10:55-11:20 REACH-määrus: Raili Moldov, Terviseamet

11:20-11:40 Ohutuskaartidega edastatav teave tarneahelas: Anna Amelkina, Terviseamet

11:40-12:00 Ehituskemikaalide märgistus (CLP-määruse alusel): Aigi Lahe, Terviseamet 

12:00-12:20 Biotsiididega töödeldud ehitustooted: Evelin Roop, Terviseamet

13:20-13:50 Ohtlike kemikaalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded: Silja Soon, Tööinspektsioon

13:50-14:15 Ehitustoodete toimivusklassid seoses ohtlike ainete emissioonidega: Kärt Kasak, Eesti Keemiatööstuse Liit

14:15-14:35 Ohtlike ainete emissioon (EC Sub-group of the Advisory Group on Dangerous Substances): Urve Kallavus, Tallinna Tehnikaülikool

14:35-14:55 Ettevõte regulatsioonide rägastikus: Alar Salum, Krimelte OÜ

14:55-15:15 Ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamine ja turujärelevalve korraldus: Ahto Tuuling, Tehnilise Järelevalve Amet

15:15-15:30 Ehituskemikaalidega seotud järelevalve tulemused: Aljona Honga, Terviseamet

15:30-15:50 Projekt FitforREACH ja ettevõtete võimalused selles osalemiseks: Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

15:50-16:00 Küsimused-vastused

Viimati uuendatud 15.10.2016