Vee-ettevõtete Liit palub toetust suurele EL projektile, mille keskmes on kemikaalid

21.11.2016

Vee-ettevõtete Liit palub Kaubandus-Tööstus Koja ja tööstuste liitude (s.h. EKTLi) mitterahalist toetust ja partnerlust projektile BEST.

EVEL selgitus: 

Meie tihedam koostöö sai alguse ÜVVKS eelnõu töörühmas, on jätkunud Vv määruse eelnõuga 99 ning ees ootab määruse 75 uuendamine jne. Peamine kokkupuutepunkt on tööstusest pärineva reovee käitlemine, teenuse osutamine. Me vajame juurde teadmisi ja juhiseid, et selles asjas olla koostöös paremad – tööstused, vee-ettevõtted ja riik. Sellele BEST keskendubki. Täpsemalt on eesmärgid kirjas Letter of support.

BEST on INTERREG projekt, mis on läbinud esimese taotlusvooru positiivselt ning valmistume koostöös soomlastest liidritega teiseks ja otsustavaks vooruks. Soome poolse kontakti leiate allpool. Manusest leiate Concept Note ja sellest projekti partnerid teistest riikidest.

EVEL peamiseks ülesandeks BESTis on juhendi koostamine tööstusest pärineva reovee käitlemiseks, mille sisukorra tooriku leiate samuti manusest. Projekt ühendab kõikide riikide juhendid tervikuks, mille lisadeks on partnerriikide spetsiifilised juhendid. Organiseerime koostööd Eestis, osaleme pilootkatsetustel, korraldame seminare Eestis ja osaleme teistes riikides, koolitame huvirühmi. Projekti partneriteks Eestis kes teevad pilootinvesteeringuid on kavandatud ka E-Piim, Põltsamaa Varahaldus, kellega läbirääkimised veel käivad. Koostööpartneriteks on kavandatud veel Paide Vesi ja JärveBiopuhastus. Pilootkatseid hakkab tegema Eestis ja mujal riikides TTÜ.

BEST koostööpartneriks on ka keskkonnaministeerium, et panustada juhendi koostamisse, saada sisendeid tööstusreovee käitlemist puudutavatesse õigusaktidesse.

Tulles tagasi koostöö palve juurde, olen valmistanud ette kolm Letter of support: EKL (keemia), EKTK (koda) ja ETL (toit). Kirja lõpus kollasega märgistatud alale võib mõtteid lisada aga kui lisada ei soovi siis tuleb see kustutada enne väljaprintimist ja allkirjastamist.

Palun, kas olete nõus BESTis koostööd tegema ja seda kirjalikult kinnitama? Kirjalik kinnitus on tõenduseks rahastuse otsustajatele andes projekti taotlusele kaalu juurde. (Koostööle kutsuksime ka ilma kirjaliku kinnituseta). Kui JAH, siis ootan teie poolt käsitsi allkirjastatud ja pdf'ina skännitud dokumente tagasi esimesel võimalusel. Originaalid võivad meie kohtumist ootama jääda. Kui peate vajalikuks enne dokumentide allkirjastamist kohtuda siis oleme rõõmuga valmis.

Et EVEL taotleb KIKist omaosaluse kaasfinantseerimist (ca 25 000 eurot) erakorralisena, siis oleks toetuskirju vaja juba KIKIle enne KIK nõukogu koosolekut hiljemalt 28.novembriks. Aga mida varem, seda parem. Kui on küsimusi siis vastan rõõmuga.

Viimati uuendatud 21.11.2016