Liimide-ja ehituskeemia sektori koosolek 03 märts kell 14.00 Krimeletes

01.02.2017

Järgmine Liimide-ja ehituskeemia sektori koosolek toimub 03 märtsil algusega kell 14.00.

Koht on Krimelte OÜ, Suur -Paala 10 Tallinn.

Päevakord:

1. Kokkuvõte 2016.a teemadest
2. 2017.a sektori teemad.
• Palun siia ettepanekuid
3. 2016.a statistika .
• Palun esitada, kes veel pole 2016 IV kvartal!
4. EVS/TK 63 „Ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete emissiooni hindamine
• Eesti tehniline komitee on edukalt asutatud ning registreeritud
5. Sektorgrupi juhataja Ain Villemsoni ettepanek sektorgrupi uue juhataja valimiseks.
• Palun mõelda kanditaatidele
6. Kohapeal üleskerkivad küsimused

Viimati uuendatud 01.02.2017