Keemiatööstuse liitude võrgustiku Nordic-Baltic kohtumine

06.04.2017

Keemiatööstuse liitude koostöövõrgustiku Nordic-Baltic kohtumised leiavad aset regulaarselt iga poole aasta tagant roteeruva võõrustaja juures. Seekordne üritus toimub 3-4 mai Oslos, kus võõrustajaks on Norra liit. Esimesel päeval käsitletavad teemad jagunevad kahte paralleelsesse sessiooni.

Neist ühes sessioonis arutletakse keskkonna, tervise ja ohutuse teemadel: klassifitseerimine ja märgistamine - huvipakkuvad ained; REACH arengud - piirangud, autoriseerimine, hindamine, RIP 6; mürgistusteabekeskused - CLP artikkel 45; endokriinsüsteemi kahjustavad kemikaalid; nanomaterjalid; Plastics Europe keskkonnaalased väljakutsed. 

Teises sessioonis käsitletakse energia- ja kliimapoliitikat: ETS triloog - olukord EP/Nõukogu ning riiklikul tasandil; puhta energia pakett - EED, RED; jõupingutuste jagamise mehhanism; CEFIC / riiklik huvikaitse.

Teisel päeval toimub ühine koosolek, kus jutuks võetakse üldolulised teemad: CEFIC annab ülevaate Brüsseli arengutest, huvikaitsest ja tegevustest; räägitakse AFEM prioriteetidest; Plastics Europe tutvustab oma tegevusi; võrgustiku liikmed kirjeldavad olukorda riiklikul tasandil ning tehakse kokkuvõtted eelmise päeva paralleelsessioonidest.

Eestit esindavad võrgustiku kohtumisel liidu tegevdirektor ja kemikaalinõunik. 

Viimati uuendatud 12.04.2017