EKTL Kutsekomisjoni koosolek 19.04.17

30.03.2017

EKTL Kutsekomisjoni koosolek toimub 19.04.17. algusega kell 11.00 Kohtla-Järvel Viru Keemia Grupis.

Lisatud täpsustud päevakord!

 1. Sisejuhatus, päevakava tutvustus, Kutsekomisjoni esimees
 2. Kutseandmise uuendused, M. Johandi
  1. kool kutseandjana 
  2. kutseksamite läbiviimise tasu ülemmäärad
  3. kutseeksami väljatöötamise ja arendamisega seotud kulud
 3. Ida Virumaa KHK – Laborant, tase 4 kutse andja
  1. I-V KHK laborant, tase 4 kulude kalkulatsioon – Kutsekomisjonil kinnitada (siis kutsenõukogus kinnitada)
  2. Laborant, tase 4 hindamismaterjal – välja töötada ja Kutsekomisjonil kinnitada
 4. EKTL kutsekomisjoni koosseisu muudatused, kutse andmise korra uuendamine.
 5. Keemiaprotsessi operaatorite kutse andmise arutelu
  1. Kulude ülemmääradele ülemineku võimalikkus
  2. 5 taseme keemiaprotsesside operaatori õppekava, eksamimaterjalid/hindamisjuhendid
 6. Päevakorra teemade kokkuvõte ja otsused
Viimati uuendatud 12.04.2017