Projekti „Analüüs ettevõtte kemikaaliarvestuse digitaliseerimise ja selleks vajaliku IT platvormi loomise võimaluste osas, eesmärgiga tõsta efektiisust ja ekspordivõimet“ seminar

30.03.2017
Projekti „Analüüs ettevõtte kemikaaliarvestuse digitaliseerimise ja selleks vajaliku IT platvormi loomise võimaluste osas, eesmärgiga tõsta efektiisust ja ekspordivõimet“ seminar.
 
Aeg: 31.märts 2017.a
Koht: Hotell Susi Marta saal. Peterburi tee 48, Tallinn
 
Alljärgnevalt seminari päevakava:
 
 
10.-10.10 Sissejuhatus: kiirülevaade projekti eesmärkidest.
Keemiatööstuse Liit; Hallar Meybaum
 
10.10-11.00 Kaasajastatud ülevaade eri valdkondade nõuetest, millist teavet ohtlike kemikaalide kohta vaja.
Hendrikson & Ko; Juhan Ruut
 
11.00-11.30 Lähitulevik: Mürgistusteabe keskustele esitatav teave ohtlike segude kohta - CLP lisa VIII (art. 45)
Keemiatööstuse Liit; Kärt Kasak
 
11.30-12.00 Koondülevaade projektipartnerite kemikaaliarvestuse süsteemidest ja vajadustest tulenevalt ettevõtte profiilist.
Hendrikson & Ko; Juhan Ruut
 
12.45 -13.00 Mõtteid kemikaalidest IT-valdkonna spetsialistina
Hendrikson & Ko; Mihkel Kraavi ja kommentaarid
 
13.00 -13.30 Life projekti „Fit for REACH“ järelevalve seminari kokkuvõte - mis võiks puudutada kemikaaliarvestust
Hendrikson & Ko; Juhan Ruut
 
13.30 -14.00. MKM „Ohtlike kemikaalide e-arvestussüsteemi eelanalüüs“ projekti kulg
Keemiatööstuse Liit; Hallar Meybaum
 
14.00 - 14.30. Võimalik(ud) IT lahendus(ed) ettevõtetes kemikaalidalase teabe saamiseks-andmiseks-vahetamiseks.
Hendrikson & Ko; Mihkel Kraav
 
14.30-15.30 Arutelu, kokkuvõte edasiseks.
 
Vaata ettekandeid:
 
Viimati uuendatud 17.04.2017