Eesti ökosüsteemide teenuste kaardistamise ja hindamise tegevuskava arutelu

08.05.2017

Keskkonnaagentuur kutsub enda poolt juhitava ELME projekti raames Tartu Ülikooli teadlaste poolt koostatava Eesti ökosüsteemide teenuste kaardistamise ja hindamise tegevuskava tutvustamisele ja sellele järgnevale arutelule. See toimub kolmapäeval, 24. mail 2017. aastal kell 13 kuni 16 Keskkonnaagentuuri I korruse saalis, aadressil Mustamäe tee 33, Tallinn.

Umbes nädal varem saadetakse tutvumiseks laiali tegevuskava eelnõu. Käesolev teade on selleks, et saaksite kavandada oma asutuse või organisatsiooni esindaja osavõttu ja broneerida aja.

Tutvustuse esialgne päevakava on järgmine:

13.00-13.30 ELME projekti tutvustus. Lauri Klein, ELME projektijuht, Keskkonnaagentuur
13.30-15.00 tegevuskava tutvustamine. Tõnu Oja, tegevuskava koostamise projektijuht, Tartu Ülikool
15.00-16.00 küsimused-vastused ja arutelu.

Arutelule registreeruda saab järgneval lingil: http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/node/2717 

Looduse hüvedega arvestamine inimtegevuse planeerimisel, korraldamisel ja selle mõjude hindamisel on vajalik selleks, et inimühiskond areneks tasakaalukalt – et loodusvarade ületarbimine ei kahjustaks pöördumatult ökosüsteemide pakutavaid teisi teenuseid ja et järgnevad põlvkonnad ei peaks heaolu taseme hoidmiseks maksma tänastest oluliselt kõrgemat hinda. Koostatav ökosüsteemide teenuste kaardistamise ja hindamise tegevuskava loob aluse looduse hüvedega arvestamiseks mitmetes keskkonnapoliitilistes otsustussüsteemides, nagu nt üld- ja detailplaneeringute koostamine; valgalade veemajanduskavade koostamine; kaitsekorralduskavade koostamine; metsa- ja põllumajanduse korraldamine; maakorralduskavade koostamine; looduskaitse korraldamine väljapool kaitsealasid; üleriigiliste infrastruktuuride planeerimine. Vajadusel tuleb muuta ka kõiki neid tegevusi reguleerivaid seadusi, mistõttu erinevate huvigruppide kaasamine protsessi juba alguses on oluline ja vajalik. Ainult läbi laiapõhjalise kaasamise saame arutleda kuidas edasi ja mis on meie tegevuskava ökosüsteemiteenustega arvestamisel.

Allikas: Keskkonnaagentuur

Viimati uuendatud 08.05.2017