Toimus Terviseameti REACH ja CLP teabepäev 21.09.10

Terviseameti Kemikaaliohutuse osakond korraldas Reach ja CLP teabepäeva, mille raames esinesid teiste seas ettekannetega ka Eesti Keemiatööstuse Liit ning tööstusettevõtete esindajad. Tutvu kõigi materjalidega alljärgnevalt või Terviseameti kodulehel.

 

Viimati uuendatud 11.10.2013