Tööstusheite direktiivi käsitlev seminar

25.09.2011

EKJA 20. septembri seminari ettekanded
Allikas: www.ekja.ee

Uut tööstusheite direktiivi ja Eesti valmidust selle nõuete rakendamiseks tutvustava seminari korraldas EKJA koostöös Keskkonnaministeeriumi, Hendrikson&Ko ning Balti Keskkonnafoorumiga. Läbivaks teemaks oli uus tööstusheite direktiiv ja selle ülevõtmine Eesti õigusruumi.

20. septembril 2011 toimunud seminari ettekannetega saab tutvuda siin:
 

I osa:   ÜLDINE RAAMISTIK

Tööstusheite direktiivi ülevõtmine Eesti õigusruumi – milleks tuleb valmis olla?          Jüri Truusa, Keskkonnaministeerium
 

Uuringu „Tööstusheite direktiivi eelnõu järgne kompleksloa kohusluskogumi laiendus ja parimale võimalikule tehnikale vastavuse hinnang“ tulemused
Juhan Ruut, Hendrikson & Ko
 

Keskkonnatehnoloogilist innovatsiooni ja keskkonnakomplekslubade kvaliteeti hõlmavate uuringute  kokkuvõtted
Harri Moora, SEI Tallinn
 

II osa: VEEKESKKONNALE OHTLIKE AINETE KÄSITLEMINE KESKKONNALUBADES

Probleemi tutvustus. Erinevate õigusaktide nõuded
Juhan Ruut, Hendrikson&Ko
 

Veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuringute tulemused Eestis
Heli Nõmmsalu, BEF                                                                                            

Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta
Katrin Juhanson, BEF                                                                                 

Praktilisi soovitusi veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamisel keskkonnalubades. Juhendmaterjali tutvustamine
Juhan Ruut, Hendrikson&Ko
 

Viimati uuendatud 11.10.2013