Jätkusuutlik transport & logistika

04.11.2011

EKTL korraldas koostöös CEFIC-ga seminari, mis keskendus Hoolime & Vastutame programmi põhimõtete rakendamisele kemikaalide transpordis ja logistikas
(ettekandeid vaata artikli lõpust

Tänapäeval püüeldakse praktiliselt kõigis eluvaldkondades jätkusuutliku arengu poole, erandiks pole siinkohal ka keemiatööstus, mis oma panuse andmiseks rakendab oma tegevustes  Hoolime ja Vastutame initsiatiivi põhimõtteid, tagamaks majanduslik, keskkonnaalane ja sotsiaalne areng nii praegustele kui ka järeltulevatele põlvedele.
H&V Harta kohustab keemiatööstuse ettevõtteid ja liite säästvat arengut järjepidevalt edendama.Teema on aktuaalne kõikjal maailmas ning EKTL-l on au ning hea meel tõdeda, et CEFICu lugupeetud eksperdid leidsid võimaluse tulla oma nägemusi ja seisukohti isiklikult meiega jagama.
 

Seminar keskendus peaasjalikult jätkusuutlikule transpordile ja logistikale, mis samas on lahutamatuks osaks H&V programmist ning samuti kriitilise tähtsusega keemiatööstuse edasise arengu seisukohast. Kuna tegemist on äärmiselt läbipõimunud teemadega, siis on igati asjakohane, et juttu tuli ka H&V initsiatiivi viimastest arengutest ning sotsiaalsest vastutusest keemiatööstusettevõtetes.
Kuna jätkusuutlikkus on seatud prioriteediks nii inimeste kui ka keskkonna huvides, siis logistika valdkonnas on eesmärgi saavutamiseks tingimata tarvis tagada ohutu, tõhus ning keskkonnahoidlik transpordisüsteem, mis omakorda on olulisimad aspektid keemiatööstuse kuvandi ja maine kujundamisel avalikkuse silmis.
Loodame, et tänasel seminaril kuuldud ettekanded aitavad ettevõtetel edendada ja rakendada oma toodete transpordil parimaid ohutu veo praktikaid ning vähendada logistikatoimingute keskkonnakoormust. 
                  

Responsible Care in Transport and Logistics
Tallinn, Thursday 3 November 2011
                                                
Venue: Park Inn by Radisson Central Tallinn, Narva mnt 7c, Tallinn 10117, Estonia
 
Programme
 
 
10:00             Welcome and introduction: Hallar Meybaum (Federation of Estonian Chemical Industries)
10:15             Responsible Care – Our commitment to sustainabilityBernhard Thier (Cefic)
10:45             Best practices in Responsible Care in the Baltic States. VKG  - Socially responsible oil shale industry: Mrs. Julia Aleksandrova – (VKG communication manager)
11:15             Cefic Logistics Strategy and Best Practices for Safe and Sustainable Logistics: Jos Verlinden(Cefic) 
11:45             New developments under Responsible Care - Guidance on Process Safety and Safe MaintenanceBernhard Thier (Cefic) 
12:15             Lunch
13:00             Best practices in safe and sustainable transport and logistics in the Baltic States. Training within the Bertschi Group: Mr. Raivo Paljak( Bertchi Estonia OÜ)
13:30            SQAS 2011: changes and challengesJos Verlinden (Cefic)
14:00            Cefic Logistics Vision 2020Jos Verlinden(Cefic) 
14:30            Closure
 

Viimati uuendatud 11.10.2013