Plasmatehnoloogia-alane töötuba Tallinnas

31.08.2012

Septembris toimub Tallinnas plasmatehnoloogia alane töötuba, mis võiks keemia ettevõtetele potentsiaalselt huvi pakkuda. Praeguseks on ajakava koos ja seda saab vaadata kodulehelt: http://www.plastep.eu/eesti/avaleht/  , kust leiab ka informatsiooni projekti enda kohta ning registreerimisvormi.

Projekti raames on huvitatud ettevõtetel võimalik tehnoloogiat testida kohapeal projekti käigus välja töötatud mobiilsete plasmaseadmetega. Praegu on sellised välitestid käimas Poolas ja Saksamaal ja saan edastada ühe eestikeelse kokkuvõtte Poolas Poznani veepuhastusjaamas tehtud testi tulemustest. Kuigi seal oli tegemist haisuprobleemiga võib sama tehnoloogiat kasutada ka tavapärasemate lenduvate orgaaniliste ühendite eemaldamiseks. Sel aastal läbi viidavate testide korral makstakse seadme transport ja testijate palgad PlasTEP projekti poolt. Lisaks on koostamisel jätkutaotlus välitestide jätkamiseks järgmisel aastal ja kui on huvitatud ettevõtteid siis saaks nende testide kulud ka järgmisel aastal projekti rahade eest tasuda.


Viimati uuendatud 11.10.2013