EKTLi tegevteenistus külastas Soome kolleege

30.09.2012

 

Kohtumine leidis aset 26. septembril Helsingis Soome Liidu kontoris ning selle peamine eesmärk oli Hoolime&Vastutame programmi rakendamise alaste kogemuste vahetamine. Soome Keemiatööstuse Liidus on H&V edukalt toiminud juba 20 aastat ning koostöö tihendamise ja eeskuju võtmise abil plaanib EKTL ka rahvuslikku programmi edendada ja parendada.

Soome poolelt olid lahkesti nõus oma teadmisi ja kogemusi jagama Juha Pyötsiä ning Sami Nikander.

Käsitletud teemad jagunesid peaasjalikult kahte suurde valdkonda: juhtimise korraldamine ja aruandluse korraldamine.

 

 1. Juhtimisega seoses keskenduti eelkõige järgnevatele küsimustele:
 • Struktuur: otsuste vastuvõtmine; millised on Liidu kohustused ja pädevus
 • Uuenduste sisseviimise protseduurid
 • Asjaomaste materjalide olemasolu riigi keeles
 • Kohalikul tasandil välja töötatud koodeksid ja juhendid lisaks CEFIC/ICCA omadele
 • RC rakendamise perioodiline ülevaatus ja tõendamine liidu tasandil - selgitamaks, kas siseriik RC Programm vastab CEFIC / ICCA nõuetele
 • ICCA "RC rakendamise juhised liitudele, 2011" kasutamine

 1. Aruandlusega seoses peatuti järgmistel teemadel:
 • Meetmed andmete mitte-esitamise korral
 • KPI kogum - erisused sõltuvalt ettevõtete profiilist
 • Muud abimaterjalid ja praktilised näited lisaks CEFIC aruandluse juhistele, mida kasutatakse ettevõtete poolt, et aidata neil mõista KPI sisu ja definitsioone ning tagada mõistete tõlgendamise järjepidevus ja harmoniseeritus (eelkõige seoses: TOE, energiatõhusus, heited vette)
 • Andmete kvaliteedi tagamine. IEA kalkulaatori kasutamine http://www.iea.org/stats/unit.asp
 • Muude, kohalike andmeallikate kasutamine lisaks ettevõtete KPI-le (riiklik statistika, rahvusvahelised allikad, E-PRTR (http://prtr.ec.europa.eu/))


Viimati uuendatud 11.10.2013