Kemikaaliohutuse teabepäev

23.10.2012

19. novembril 2012. a 10.00-15.00 korraldab Sotsiaalministeerium koostöös Terviseametiga Rahvusraamatukogus teabepäeva, et anda ülevaade Euroopa Liidu kemikaaliohutusealase seadusandluse hetkeseisust, olulistest tähtaegadest ning kemikaalikäitlejate senistest kogemustest.

Teiste hulgas kõnelevad senistest kogemustest EKTLi liikmes-ettevõtete, Molycorp Silmeti ja VKG esindajad.

Oodatud on kemikaalide tootjad, importijad, allkasutajad jt kemikaale käitlevad ettevõtted.

Päevakava:

  1. REACH-määrus – hetkeolukord
  2. CLP-määrus – hetkeolukord
  3. PIC-määrus
  4. Biotsiidimäärus – mis muutub?
  5. Järelevalve
  6. REACH registration deadline 2013
  7. 2013 REACH ”Uudne kogemus ja uued probleemid“
  8. Kogemused REACH ja CLP määruse rakendamisel


Teabepäevale registreerumiseks saata e-kiri osaleja ja ettevõtte nime ning kontaktandmetega hiljemalt 12. novembriks 2012 aadressil raili.moldov|ä|terviseamet.ee

NB! Kohtade arv on piiratud!

Viimati uuendatud 11.10.2013