Toimus Kemikaaliohutuse teabepäev

03.12.2012

Rahvusraamatukogus peetud üritusele kogunes suur hulk asjaomaseid ettevõtteid. Teemadering puudutas REACH, CLP ja biotsiidi määruseid. Lisaks kohalikele ametnikele esines ettekandega ka ECHA esindaja. Päeva teine pool oli pühendatud tööstuse-poolsele kogemuste jagamisele ning siinkohal soovib EKTL tänada ja tunnustada Molycorp Silmeti ja VKG esindajaid Jane Paju ja Kitty Teimanni, kes kõnelesid asjatundlikult ja põnevalt nimetatud määrustega töötamisest oma ettevõtete kontekstis.

Teabepäeva materjalid ja küsimuste üldised vastused leiab siit: 
http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach/lisainfo-reach-maaruse-kohta.html
 
Terviseamet ootab ka tagasisidet toimunud teabepäeva kohta, selleks palume täita tagasiside vorm REACH või  CLP kasutajatoe veebilehel.
 
REACH kasutajatugi: http://reach.sm.ee/  
CLP kasutajatugi: http://clp.sm.ee/   
 

 

Viimati uuendatud 11.10.2013