Keskkonnateemaliste seminaride sarja "Keskkond ja ettevõtlus" esimene seminar

18.03.2013
Esimene seminar: Keskkonnaotsuste mõju ettevõttele
3. aprillil Kaubanduskojas

Kaubanduskoda kutsub Eesti ettevõtteid osalema Euroopa Komisjoni poolt algatatud ja rahastatud neljas keskkonnaprojektis, et ekspertide nõustamisel ja kaasabil tõsta erinevate sektorite ettevõtjate keskkonnateadlikkust. Projektide PRISM (ehitusettevõtjad ja ehitusmaterjalide tootjad), BEBB (toiduainetööstus ja jäätmekäitlus), EEN-PACT (tekstiili- ja keemiatööstus) ja EURESP PLUS (paberi-, papi-, paberitoodete- ja elektroonikatööstus) lõppeesmärgiks on läbi seminaride ja konsultantidega kohtumiste kaudu jõuda ettevõtte tegevusega kaasnevate negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseni ning sellest tingitud kulude kokkuhoiuni. Samuti soovitakse kaasa aidata ettevõtete rahvusvahelistumisele ja edukamale välishangetel osalemisele.
Seminaridele on oodatud kõikide valdkondade ettevõtjad.

 SEMINAR on eelregistreerunutele TASUTA!
 

Juhul kui registreerunud osaleja seminarile kohale ei tule, esitatakse arve registreerunu osas juba tehtud kulude (materjalid ja toitlustus) katmiseks summas 20 eurot+km

Eelregistreerimine on vajalik - tee seda SIIN!
 

Esialgne ajakava:

09.00    Registreerumine ja hommikukohv
 
09.30

Tervitussõnad
Mait Palts, peadirektor, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Keit Pentus-Rosimannus, keskkonnaminister

09.45
 
Keskkonnaalane seire – ettevõtete tegevuse mõju keskkonnale
Katrin Väljataga, Keskkonnateabe Keskus
 
10.15 Uus keskkonnaseadustiku üldosa – ülevaade olulistest muudatustest
Martin Triipan, advokaat, Raidla Lejins & Norcous
 
11.00 Millised on nõuded ettevõtetele? Ülevaade tegevuslubadest, keskkonnajuhtimissüsteemidest. Keskkonnamõju hindamine ettevõtete seisukohast
Toomas Pallo, Estonian, Latvian Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ)
 
11.45 Kohvi- ja suupistepaus
 
12.15 Võimalike keskkonnaprobleemide kaardistamine ettevõttes
Harry Moora, Säästva Eesti Instituut
 
13.00 Töötajate kaasamine keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamisel
Tarmo Täht, Christiansen Consulting
 
13.40 Praktilised näited ettevõttelt: kuidas kvaliteedijuhtimissüsteeme ettevõtte edukasse toimimisse on rakendatud, mida kvaliteedisertifikaadid on ettevõttele tänaseks kasu toonud
Erika Ilisson, Ecoprint AS
 
14.00 Keskkonnateenuste pakkujate lühitutvustused
14.30 Individuaalsed kohtumised keskkonnateenuste pakkujatega
(registreerumisel palutakse osalejal teatada, milliste keskkonnateenuste pakkujatega soovitakse kohtuda arutamaks ettevõtte keskkonnaalaseid kitsaskohti ja kokku leppida potentsiaalsed edasised tegevused) 
Viimati uuendatud 11.10.2013