Tallinnas toimus biotsiidi-alane koolitus

06.03.2013

EKTL organiseeris oma liikmes-ettevõtetele biotsiidi-alase koolituse, mis leidis aset Susi hotellis 4-5 märts 2013. Olemasolevate teadmiste täiendamise vajadus on tingitud hetkel kehtiva direktiivi asendamisest määrusega, mis jõustub juba käesoleva aasta septembriks. 

Koolitajaks olid ReachCentre´i eksperdid Simon Brearley ja Siobhan Murphy ning kuulajaskonnaks üle paarikümne keemiatööstusettevõtete spetsialisti. 

Lühiülevaate käsitletud teemadest leiab alljärgnevalt ja ettekannete slaidid on saadaval EKTLi liikmetele. 


 
Training – 4th and 5th March 2013
Eesti Keemiatööstuse Liit
 
Itinerary
 
 
 
Time
 
Detail
 
Remarks
 
 
DAY 1
 
 
09:00
 
Coffee and Networking
 
 
All
 
09:15
 
Introduction
 
 
Mr Hallar Meybaum
 
09:30
 
 
Introduction to The REACH Centre
 
Mr Simon Brearley
 
09:45
 
 
Biocidal Products – The EU Regulatory Framework
 
Biocides Introduction
EU Regulatory Framework
Member State National Legislation
 
 
Miss Siobhan Murphy
 
11:00
 
Coffee
 
 
 
11:15
 
The Biocidal Products Directive – Product Authorisation
 
 
Miss Siobhan Murphy
 
12:30
 
Lunch
 
 
 
13:15
 
Workshop: Substances, products and articles
The Biocidal Products Regulation  - What will change?
 
 
Miss Siobhan Murphy
 
15:00
 
Coffee
 
 
 
15:15
 
Product Type Specific Information
Additional Obligations
Borderline Products
 
 
Miss Siobhan Murphy
 
16:30
 
 
Summary and Questions
 
Miss Siobhan Murphy
 
DAY 2
 
 
09:00
 
REACH overview
Scope
Enforcement
Registration
Evaluation
Authorisation
Restriction
 
 
Mr Simon Brearley
 
10:30
 
Coffee
 
 
 
10:50
 
Downstream users
Role
Identified uses
Articles and notification
Supply chain communication
Safety Data Sheets
Exposure scenarios/CSA
 
Summary
 
 
Mr Simon Brearley
 
12:30
 
Lunch
 
 
 
13:15
 
CLP Regulation
Background & Scope
Principles of the Regulation
Roles & responsibilities
C &L Inventory and notification
 
 
Mr Simon Brearley
 
14:30
 
Classification
-   Substances
-   Mixtures
 
Hazard Communication & labeling
Summary
 
 
Mr Simon Brearley
 
16:15
 
Close
 
 
Mr Hallar Meybaum
 
 
There will be opportunities for Questions throughout the presentations, at breaks and the end of each day.
Viimati uuendatud 11.10.2013